Help Ageeth de provincie Overijssel te leren werken in de netwerksamenleving | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Help Ageeth de provincie Overijssel te leren werken in de netwerksamenleving

De overheid verandert. Overal en op alle niveaus. De overheid wordt steeds meer een actieve schakel in een netwerk van maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Een schakel met een bijzondere rol, dat wel. Wat betekent dat voor de mensen die er werken? Welke meerwaarde heeft de overheid? “De provincie Overijssel is zich zeer bewust van de transformatie die zich voltrekt,” zegt Ageeth Telleman: “Er was daarom behoefte aan een leertraject. Hoe kun je als ambtenaar de verandering van de overheid zelf vormgeven? We gaan samen met de opdrachtgever aan de slag: middenin de werkpraktijk.”

Middenin de dagelijkse praktijk met de opdrachtgever een leertraject ontwikkelen

Met een groep van achttien mensen is een werkplaats opgezet waar zij met hun dagelijkse werk samenkomen. De deelnemers kiezen projecten die ze in het leertraject onder een vergrootglas leggen. Als in een laboratorium. Hoe pak je het aan? Welke alternatieven zijn er? Welke belemmeringen kom je tegen? De deelnemers geven zelf aan waar de leerbehoefte ligt. Ageeth: “Wij adviseren niet over oplossingen en we hebben het er niet alleen over. Nee, we helpen bij het innovatieproces. De deelnemers experimenteren in de dagelijkse praktijk. Daar vindt het échte leren plaats.” Een eerste groep van achttien mensen heeft het leertraject doorlopen en nu start de volgende groep. “De eerste groep krijgt een rol in het leertraject van de tweede. Het gaat erom dat er een olievlek ontstaat die langzaam uitdijt. Overijssel in Beweging, is het motto.”

Ageeth: “Je kunt zo’n traject niet ontwikkelen door de expert uit te hangen. De overheid is, net als de samenleving als geheel, volop in verandering. Simpele oplossingen zijn niet voorhanden. Met die complexiteit en onzekerheid moet je dus om kunnen gaan. Wij stellen ons kwetsbaar op, maar het vergt ook van de opdrachtgever heel veel lef. Op deze manier geven we ook ons vak als organisatieadviseur een nieuwe invulling. We zijn niet de adviseur die alles zo goed weet. We varen niet op routine, maar we organiseren de ruimte om te ontwikkelen. Als je durft los te laten, wordt het boeiend en relevant.”

Ageeth Telleman is organisatieadviseur en eindverantwoordelijke voor deze opdracht

Markten & Sectoren

Provincies en regio's

Ageeth Telleman

Managing partner

Neem contact op