Leervoorkeuren en denkgewoonten: inzicht in uw eigen leerprofiel

Wat is mijn manier van leren en ontwikkelen? Hoe kom ik tot goede keuzes in leerinterventies, passend bij een bepaalde doelgroep? Hoe weet ik, als leidinggevende of ontwerper, dat die interventies bijdragen aan de gewenste effecten? Hoe zorgen we ervoor dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leren? En hoe organiseer ik het informele leren in organisaties?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden is er taal nodig. Taal om over leren van gedachten te wisselen, impliciete aannamen te expliciteren en diversiteit inzichtelijke te maken. De Language of Learning is zo’n taal. Wij hebben deze uitvoerig beschreven in het boek Liefde voor leren (2006). Samengevat bestaat de Language of Learning uit drie instrumenten: Leervoorkeuren, Denkgewoonten en Leerlandschappen. 

Leervoorkeuren geven u meer inzicht in de manier waarop en de context waarin u graag leert (download artikel). Denkgewoonten geven u meer zicht in de manier waarop u met het oplossen van vraagstukken omgaat (download artikel). Onder beide liggen leerscans waarmee u op een gemakkelijke manier uw eigen leerprofiel in kaart brengt. Beide scans worden in veel organisaties in Nederland gebruikt om leren en ontwikkelen vorm te geven.

Op de nieuwe website van Stichting Language of Learning kunt u beide scans gratis en heel gemakkelijk digitaal invullen. Na het invullen ontvangt u het resultaat - uw leerprofiel - meteen in uw mailbox.

Een andere mogelijkheid is de scans hardcopy in te vullen. Wanneer u hiervoor kiest, vul dan hieronder uw gegevens in. U ontvangt de scans dan als pdf-document in uw mailbox. Deze scans zijn voor individueel gebruik. 

Het is ook mogelijk om de leerscans voor grotere groepen te gebruiken. We maken dan gebruik van een speciaal digitale systeem. Daarmee kunt u analyses (laten) maken op de uitkomsten, waaronder bijvoorbeeld het samenstellen van groeps- of organisatieprofielen. Het maken van dit soort analyses vraagt door de complexiteit om onze expertise. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Anje Strikwerda via lol@tg.nl.

Wij vragen u om twee redenen uw gegevens in te vullen als u kiest voor de downloadversie van de scans: 

  • Ten eerste verklaart u zich daardoor akkoord met de Creative Commons. Dat betekent dat u onderschrijft zorgvuldig met het materiaal om te gaan. Onder zorgvuldig verstaan wij: geen inhoudelijke veranderingen aanbrengen, naamsvermelding respecteren en niet commercieel gebruiken. 
  • Ten tweede kunnen we u daardoor een nieuwe versie van de scan toesturen, als die beschikbaar komt. 

Leerscans aanvragen in pdf formaat