Uw bedrijfsvoering high performance organiseren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw bedrijfsvoering high performance organiseren

Betrouwbare informatie en een betrouwbare informatievoorziening zijn essentieel voor een High Performance Organisatie. Om verantwoording af te kunnen leggen en te voldoen aan wet- en regelgeving. Maar ook om grip te hebben op de keten, de juiste besluiten te nemen, waarde te creëren voor uw klant en kosten te besparen. Bent u klaar voor de High Performance Organisatie?

Onze adviseurs ondersteunen u graag bij het realiseren van een High Performance Organisatie voor uw bedrijfsvoering op gebied van huisvesting, vastgoed en facility management. Wij gebruiken daarbij ons High Performance Framework voor bedrijfsvoering dat bestaat uit business intelligence, business analytics en informatiemanagement. Business intelligence om over realtime managementinformatie te beschikken. Om uw ondersteunende processen optimaal te besturen, de prestaties van uw leveranciers eenvoudig en objectief te beoordelen en om uw klanten zorgvuldig en transparant te informeren. Zowel in proces als in prestatie.

Business analytics om uw kritische bedrijfsvoeringsvraagstukken te beantwoorden en financieel te onderbouwen. Zoals het optimaliseren van uw vastgoedportefeuille, besluitvorming over make or buy en het vergroten van de vraagvoorspelbaarheid naar uw producten en diensten. Maar ook voor een business case over de financiële gevolgen van Het Nieuwe Werken, een analyse van uw kantooromgeving of een benchmark van uw facilitaire kosten. Met business analytics helpen wij u om in te spelen op ontwikkelingen in uw omgeving en om gefundeerde beslissingen te nemen. Zorgvuldig onderbouwd met zowel de financiële als organisatorische consequenties.

En tenslotte informatiemanagement om zowel uw informatie als uw informatievoorziening optimaal te organiseren en te laten renderen. Om de vraag naar informatie en automatisering vanuit uw bedrijfsvoering parallel te laten lopen aan de ontwikkeling van uw facilitaire- huisvestings- en vastgoedsystemen. Op die manier haalt u niet alleen het beste uit uw informatie en uw IT maar ook uit uw mensen, uw leveranciers en uit uw organisatie.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Expertises

Facility management

Corinna van Diepen-Knegjens

Partner

Neem contact op