Succesvol facilitair veranderen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Succesvol facilitair veranderen

Facilitaire organisaties hebben te maken met ingrijpende veranderingen. Zowel vanuit de omgeving als vanuit de eigen facilitaire ambities en doelstellingen. Om succesvol te veranderen bent u op zoek naar een aanpak die past bij uw veranderopgave, uw omgeving, uw organisatie en uw medewerkers.

Het invoeren van nieuwe processen, structuren en systemen als gevolg van een verandering zijn doorgaans planmatig te benaderen en kunnen goed worden vervat in een heldere aanpak. Het als gevolg van een verandering ontwikkelen van competenties, vaardigheden en gedrag is daarentegen lastiger te beïnvloeden en te sturen. Het werken volgens een veranderkundige aanpak helpt om de gewenste ontwikkeling in goede banen te leiden en van uw verandering als geheel een succes te maken.

Onze adviseurs ondersteunen u graag bij uw veranderopgave met behulp van de methode van gepland veranderen van Twynstra Gudde. Door de juiste diagnose te stellen die uw organisatie en medewerkers resultaat laat bereiken. Door de verandering en de context waarin deze moet plaatsvinden grondig te analyseren. Door niet alleen de zichtbare en formele aspecten die een rol spelen in de gewenste verandering te benoemen, maar ook de informele en onzichtbare aspecten zoals (tegenstrijdige) belangen, gevoelens en emoties. Uiteraard met aandacht voor de specifieke vraagstukken die wij op basis van onze jarenlange ervaring zien bij veranderingen in facilitaire organisaties.

Deze informatie brengen wij samen met u terug tot de kern als basis voor een veranderaanpak. Met een veranderstrategie op basis van het kleurendenken die bij u past, bij uw organisatie past en bij de kern van uw vraagstuk past. En een activiteitenplan met de juiste interventies en fasering om de gewenste uitkomsten te realiseren. Een veranderaanpak die werkt!

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Expertises

Facility management

Corinna van Diepen-Knegjens

Partner

Neem contact op