Ontwikkelen naar een facilitaire regieorganisatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Ontwikkelen naar een facilitaire regieorganisatie

Facilitaire organisaties ontwikkelen zich naar een regieorganisatie. Om meer flexibel mee te kunnen bewegen met de veranderende klantvraag, om kosten te besparen en om een optimale toegevoegde waarde te creëren voor de klant. Regie is de nieuwe standaard. Bent u al in regie?

U overweegt de stap naar de facilitaire regieorganisatie en heeft vragen over het te volgen proces in deze verandering. Of u werkt al enige tijd volgens het facilitaire regiemodel maar ervaart nog knelpunten in de praktijk. Onze adviseurs ondersteunen u graag bij het stellen van de juiste diagnose om in regie te komen of uw regieorganisatie effectiever en efficiënter te laten functioneren. Om de juiste diagnose te stellen hanteren wij één of meerdere onderdelen van de regiescan. De regiescan stelt u in staat om zowel de marktconformiteit (efficiency), klanttevredenheid (effectiviteit) en volwassenheid van uw organisatie objectief te beoordelen. Vanuit deze diagnose kan worden bepaald of de regieambitie voor uw organisatie opportuun is. En welke ontwikkeling er kan of moet worden doorgemaakt.

Daarnaast kijken wij samen met u naar de mogelijke kaders voor besturing die de speelruimte van de regie- en klantorganisatie bepalen. Adviseren wij u bij het leggen van de knip tussen activiteiten die worden uitgevoerd door de regieorganisatie en marktpartijen. Stellen wij een sourcingstrategie op die is onderbouwd met een heldere business case. En definiëren wij gezamenlijk de inrichting van de regieorganisatie op zowel de harde als de zachte elementen van organiseren.

Uiteraard ondersteunen wij u ook graag met de daadwerkelijke verandering. Door het proces van (out)sourcing en overgang van mensen en middelen te begeleiden. Door een passende veranderaanpak te ontwerpen. En door de noodzakelijke competenties voor regie te ontwikkelen. Het resultaat? Een regieorganisatie die werkt.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Expertises

Facility management

Corinna van Diepen-Knegjens

Partner

Neem contact op