De juiste sourcing strategie kiezen en realiseren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

De juiste sourcing strategie kiezen en realiseren

Het kiezen van de juiste sourcing strategie is geen eenmalig proces maar vereist in het huidige economische klimaat een continue afweging tussen de verschillende varianten van zelf doen, samenwerken en uitbesteden. Niet alleen om kosten te besparen maar ook om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in uw organisatie en omgeving.

Het kiezen van de juiste sourcing strategie vraagt dan ook om meer dan een keuze in de klassieke make or buy beslissing. Want hoe structureert, bestuurt en organiseert u de relaties met partijen die uw diensten verlenen? Welke gevolgen heeft dit voor uw eigen facilitaire organisatiemodel? En welke eisen stelt het werken in een netwerk van partijen aan de competenties en het gedrag van uw management en medewerkers?

Onze ervaren en onafhankelijke adviseurs staan u graag bij ieder van deze uitdagingen terzijde. In onze sourcingaanpak definiëren en analyseren wij uw sourcingobjecten. Niet alleen op aspecten als prijs, kwaliteit, processen en medewerkers maar ook door de toegevoegde waarde en verwevenheid met het primair proces te beoordelen en de vertaalslag te maken naar actuele ontwikkelingen in uw organisatie en omgeving. Op grond van de analyse definiëren wij samen met u welke sourcingscenario’s kansrijk lijken, werken deze voor u uit in heldere business cases en stellen beoordelingscriteria en wegingsfactoren op zodat u een weloverwogen en toekomstgerichte keuze kunt maken. Ook tijdens de transitie ondersteunen wij u op basis van uw keuze bij zowel het proces van uitbesteding als het realiseren van de consequenties voor de inrichting van uw organisatie, medewerkers en bijbehorende veranderopgave. Niet toevallig de kerncompetenties van Twynstra Gudde.

Het resultaat? Een weloverwogen en gedragen sourcing strategie die past bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen in uw organisatie en in de markt. Een sourcing strategie die past bij uw specifieke situatie. Strategisch sourcen.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Expertises

Facility management

Corinna van Diepen-Knegjens

Partner

Neem contact op