Uw veranderprogramma ontwerpen, monitoren en bijsturen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw veranderprogramma ontwerpen, monitoren en bijsturen

Een veranderprogramma opstellen is een vak apart. Een concreet plan, gericht op de doelstellingen van de verandering in relatie tot het primaire proces van uw organisatie, is essentieel om vaart in het proces te houden. Twynstra Gudde kan u daarbij helpen.

Uw vraag

U staat met uw organisatie aan de vooravond van een ingrijpende verandering. Waar moet u dan beginnen? Waar moet u allemaal op voorbereid zijn? Vaak gaat een veranderprogramma voortvarend van start, maar loopt het enthousiasme na een tijdje terug of verschijnen er leeuwen en beren op de weg. Het duurt vaak lang voor er echt iets verandert en de ambities raken uit beeld. Hoe krijgt u de boel (weer) op de rit?

Naar de essentie

Bij veranderingen in een organisatie buitelen de activiteiten en de deelprojecten over elkaar heen. De organisatie raakt overspoeld met extra activiteiten. Alles vraagt om aandacht. Maar het reguliere werk moet óók doorgaan. Een plan met duidelijke doelen, prioriteiten en kartrekkers is dan onmisbaar. Zo’n plan begint bij de essentie van de verandering. Wat moet de verandering opleveren in relatie tot het primaire proces van de organisatie? Als dat voor iedereen duidelijk is, kan een strategie worden bepaald met concrete en haalbare stappen.

Gepland veranderen

Met behulp van zeven kernvragen brengen we de essentie van de verandering in beeld. Niet in abstracte termen, maar concreet en gerelateerd aan het bestaansrecht van uw organisatie. Met de methode van het kleurendenken bieden we daarvoor handvatten. Moet eerst het management gemobiliseerd worden (geel)? Moet er een procesverbetering plaatsvinden (blauw)? Is alle fut eruit (wit)? Moet de flexibiliteit in het omgaan met klanten verbeterd worden (groen)? Moet de samenwerking verbeterd worden (rood)? Op basis van deze analyse stellen we een veranderprogramma op dat zichtbaar afstevent op wat de verandering moet opleveren voor de organisatie. Daarbij zorgen we dat de communicatie, regievoering en verschillende rollen afgestemd zijn op de veranderstrategie. Het kleurendenken biedt een gemeenschappelijke taal, waardoor er geen misverstanden kunnen zijn over doelstellingen, prioriteiten, activiteiten en samenhang.

Uw resultaat

Het veranderplan dat we op deze manier ontwikkelen, is concreet: wie, wat en wanneer. De gekozen interventies geven uw veranderprogramma (opnieuw) koers en snelheid. Het plan past bovendien in de context van uw organisatie. Het sluit aan bij de primaire werkprocessen, bij de geschiedenis, de organisatiecultuur en de mogelijkheden van uw mensen. Dat geeft uiteindelijk de grootste kans op een succesvol verandertraject.

Expertises

Verandermanagement

Dorine Wesel

Senior adviseur

Neem contact op