Strategische cultuurverandering | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Strategische cultuurverandering

Culturele patronen geven ‘kleur’ aan een organisatie en hebben een grote invloed op het al dan niet slagen van een verandering. Twynstra Gudde maakt ‘cultuur’ concreet in houding en gedrag en helpt bestaande culturele patronen te veranderen.

Uw vraag

De introductie van nieuwe werkprocessen of het werkend krijgen van een nieuwe samenwerking vraagt meer dan een goed plan alleen. U wilt dat medewerkers een andere houding en ander gedrag vertonen. U wilt de cultuur in uw organisatie veranderen. Hoe pakt u dat aan? Er is expliciet aandacht nodig voor ingesleten en impliciete culturele patronen.

Hier en nu

Veranderingen in houding en gedrag beginnen niet ver weg, maar hier en nu: in het primaire proces van uw organisatie. In onze visie is cultuur niet groot en abstract, maar juist kleinschalig, lokaal en contextgebonden. Het is alles wat mensen wel of niet doen en wel of niet laten zien. Wat gebeurt er en waarom op die manier? Wat betekent klantgericht werken? Wat moet je dan concreet doen? Aan gedrag liggen voorwaarden, opvattingen en veronderstellingen ten grondslag die we boven tafel halen. Soms zijn de omgeving of de inrichting van de werkplek aanleiding voor bepaald gedrag. Door daarover te praten, ontdekken mensen aangrijpingspunten om het anders te doen. Daarbij zetten we vormen van collectief leren in: mensen leren met en van elkaar en brengen al lerende nieuwe gedragspatronen in praktijk.

Hefbomen voor verandering

Wij nemen u niet mee naar de heide, maar komen naar u toe. Op uw werkplek brengen we gedragspatronen in beeld. We gebruiken daarbij verschillende technieken:

  • Causale diagrammen: een methode om onderliggende patronen in kaart te brengen. 
  • Storytelling en narrative approach: een werkwijze om verhalen en voorbeelden op te halen die de huidige cultuur illustreren.
  • Cultuurkwadranten: een interactieve methode om samen met mensen de cultuur in kaart te brengen.
  • De kleurentest: een middel om over voorkeursstijlen en veranderingen in gesprek te gaan en om de koppeling naar het huidige werk te maken.

Deze technieken maken zichtbaar waar hefbomen voor verandering zitten. Zo’n hefboom helpt om energie te focussen en met beperkte middelen een maximaal effect te sorteren. De geïdentificeerde hefbomen verbinden we met voorbeelden waarin mensen met het nieuwe gedrag aan de slag gaan. Daarover praten en reflecteren we. De kracht van verandering zit vaak in kleine gebeurtenissen, snel te realiseren, herkenbaar en dichtbij.

Uw resultaat

Het abstracte begrip ‘cultuur’ krijgt door onze aanpak concrete waarde. Concreet voor u en uw medewerkers. Al doende realiseren uw mensen voorbeelden die als hefboom dienen om een veel grotere beweging in gang te zetten. Onderliggende oorzaken, waardoor veranderingen in uw organisatie stagneren, nemen we weg.

Expertises

Verandermanagement

Dorine Wesel

Senior adviseur

Neem contact op