Kleurentest; snel en effectief veranderen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Kleurentest; snel en effectief veranderen

Elk verandertraject is uniek, gelet op de veranderopgave, de historie van de organisatie, de context van de organisatie etc. Het denken over veranderen in termen van kleuren komt voort uit de wens veranderingen in organisaties te kunnen beïnvloeden.

De kleurentheorie (ontwikkeld door prof dr. Léon de Caluwé en dr. Hans Vermaak) is handzaam bij het kiezen van de kansrijkste veranderaanpak voor een bepaald probleem in een zekere organisatie. En het maakt het gemakkelijker over veranderingen met elkaar te communiceren. Het helpt de eigen eenzijdigheid én die van gesprekspartners te onderkennen en typeren.

Wilt u meer weten over uw eigen veranderkleur? Doe dan zelf de kleurentest.

Dorine Wesel

Senior adviseur

Neem contact op