Kleurendenken: handvatten voor verandermanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Kleurendenken: handvatten voor verandermanagement

Organisaties veranderen voortdurend door groei, krimp, nieuwe samenwerkingen, nieuwe processen en nieuwe manieren van werken. Wat betekenen die veranderingen voor uw organisatie en uw medewerkers? Het kleurendenken helpt u om sturing te geven aan veranderingen.

Uw vraag

Wat komt er allemaal kijken bij een verandering in uw organisatie? Welke problemen kunnen er ontstaan? Welke handvatten zijn er vervolgens om die problemen aan te pakken? Veranderingen zijn aan de orde van de dag. Soms zijn medewerkers daardoor sceptisch geworden. Effectief veranderen begint bij het vaststellen van de patronen die het verandervermogen van uw organisatie bepalen. Wat zijn de verandervoorkeuren van u en uw medewerkers? Met het kleurendenken als instrument, helpen adviseurs van Twynstra Gudde dit inzicht te vergroten.

Het kleurendenken

Het kleurendenken is ontwikkeld door Léon de Caluwé en Hans Vermaak. Deze theorie biedt u handvatten om denkbeelden over veranderen expliciet te maken. U krijgt inzicht in voorkeursstijlen, competenties en aannames van medewerkers in uw organisatie. Het kleurendenken helpt u om op verschillende manieren te kijken naar mensen, organisaties en vraagstukken. Dit brede perspectief helpt om uiteindelijk een keuze voor de best passende en meest kansrijke veranderstrategie te maken.

Veranderprogramma

Op basis van de theorie van De Caluwé en Vermaak hebben wij een methode, middelen en werkvormen ontwikkeld waarmee we een veranderprogramma samenstellen. Als eerste kennismaking kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van een kleurentest. Deze is online beschikbaar. Wij kunnen ook een workshop verzorgen, waarin uw medewerkers onder begeleiding van onze adviseurs met het kleurendenken en de kleurentest aan de slag gaan, toegespitst op uw veranderopgave. Als derde product bieden wij u het K.IN.G-game: een spelsimulatie waarin mensen vanuit verschillende rollen werken aan het maken van een veranderplan.

Uw resultaat

Het kleurendenken is een boeiende manier om het denken over veranderingen concreet te maken. Het is daardoor ook inspirerend. Het kleurendenken biedt u een gemeenschappelijke taal: geen overbodige luxe, want het organisatiejargon zit vol vaktermen die aanleiding geven tot miscommunicatie.U ontdekt de voorkeursstijlen van u en uw medewerkers en legt daarmee de basis voor een effectieve veranderstrategie.

Het kleurendenken is ontwikkeld door onze collega’s Léon de Caluwé en Hans Vermaak. Deze methode biedt u handvatten om uw organisatie en uw medewerkers bewust te maken van hun denkbeelden over veranderen. Het kleurendenken helpt om uw eigen opvattingen en die van anderen te herkennen en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Deze aanpak stelt u in staat om op verschillende manieren te kijken naar mensen, organisaties en vraagstukken en te kiezen voor de best passende, en daarom ook meest kansrijke aanpak. Het kleurendenken biedt inzicht in uw eigen voorkeursstijl, competenties en aannames. Ook de beperkingen die met het veranderproces te maken hebben, komen hierdoor bovendrijven.

Het kleurendenken is onderdeel van onze bredere methode van geplande organisatieverandering.

Expertises

Verandermanagement

Dorine Wesel

Senior adviseur

Neem contact op