Strategisch Omgevingsmanagement toepassen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Strategisch Omgevingsmanagement toepassen

U heeft een opgave en moet in een complexe samenleving met talloze belangen(groepen) een weg vinden om tot een resultaat te komen. Wij helpen u om op verschillende niveaus met organisaties en belangenbehartigers samen te werken om uw doel te bereiken.

Uit ervaring weet u dat een zorgvuldige voorbereiding van een dialoog of onderhandeling met de omgeving een cruciale factor is voor succes. Maar hoe doet u dat precies wanneer er zoveel verschillende, vaak strijdige belangen zijn? Strategisch Omgevingsmanagement helpt bij het structureren van het omgevingswerk, het stellen van de juiste prioriteiten en het aanbrengen van continuïteit.

Onze adviseurs analyseren issues en stakeholders, helpen u bij het bepalen van uw strategie en het voorbereiden van uw team op het voeren van gesprekken. U kunt gebruik maken van de door ons ontwikkelde en goed gevulde toolbox.

Ons team kan vanuit verschillende rollen werken: wij kunnen kwartiermaker zijn in uw project of programma en aansluitend uw team coachen; wij kunnen uw project- of programmaorganisatie bemensen, of een advies geven over de mogelijke aanpak. Welke rol u ook kiest, wij dragen onze kennis graag over, zodat u zelfstandig met de SOM-aanpak verder kunt.

SOM biedt u inzicht en overzicht in het krachtenveld rondom uw project, zodat u weet welke zaken de meeste prioriteit hebben en hoe u problemen met uw omgeving kunt voorkomen of oplossen. We regisseren samen met u het proces om zo tot een gedragen besluitvorming te komen.

Niels Vrije

Senior Adviseur

Neem contact op