Ruimte scheppen voor nieuw perspectief | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Ruimte scheppen voor nieuw perspectief

U heeft dankzij SOM een overzicht van de belangrijkste issues en stakeholders en er is overeenstemming bereikt over de belangrijkste feiten. Maar hoe nu verder? Wij helpen u op een nieuwe manier te kijken naar uw samenwerkingsvraagstukken.

Of u zich dat nu bewust bent of niet: iedereen heeft onwillekeurig een bepaalde ‘bril’ op bij het kijken naar vraagstukken. Dat is ons ‘frame.’ Zoals een metafoor of een model altijd bepaalde aspecten van de werkelijkheid belicht en andere juist minder aandacht schenkt, zo zijn ‘frames’ of vaste manieren van kijken naar een probleem, bepalend voor de oplossingen die we zien. Dat kan helpen, maar het kan ons ook fixeren in oplossingsrichtingen die in de praktijk onvruchtbaar blijken. Onze adviseurs helpen ruimte te maken voor radicaal nieuwe manieren van kijken naar en denken over samenwerking.

Onze adviseurs werken samen met een bijzonder netwerk van social designers, die u en andere omgevingspartijen helpen om met andere ogen naar een vraagstuk of samenwerking te kijken. Reframing, noemen we dat. Zij gaan niet proberen uw probleem op te lossen op basis van bestaande definities; ze komen met nieuwe antwoorden op de vraag: waar lijkt dit op? Welke frames of manieren van kijken zien we over het hoofd? Kijken naar een ruimtelijk ordeningsvraagstuk als een potje Risk of landjepik laat bijvoorbeeld geen ruimte voor ideeën over meervoudig ruimtegebruik. Door zulke inzichten ontstaat er ruimte.

Door van ‘bril’ te wisselen, ziet u ineens nieuwe oplossingsrichtingen voor uw vraagstuk.

Pim Meijer

Adviseur

Neem contact op