Een duurzame relatie opbouwen met stakeholders | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een duurzame relatie opbouwen met stakeholders

U neemt de omgeving van uw project of organisatie serieus en bent op zoek naar een manier om professioneel met andere belanghebbenden samen te werken. Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) heeft zich in de praktijk bewezen als en zeer effectieve methode.

U staat voor een complex project of programma, waarmee veel verschillende belangen zijn gemoeid. U wilt voorkomen dat u naar aanleiding van inspraakrondes uitgebreide aanpassingen aan uw plannen moet doen, dus u wilt in een vroeg stadium met alle stakeholders in gesprek komen. Onze proactieve aanpak, gebaseerd op het Mutual Gains gedachtegoed, helpt conflicten met de omgeving te voorkomen, en deze op te lossen als ze al bestaan. Tegelijkertijd bouwt u aan een duurzame relatie met andere belanghebbenden.

Onze adviseurs analyseren issues en stakeholders: we onderzoeken welke belanghebbenden moeten worden betrokken, met welke intensiteit, en welke belangen de meeste prioriteit (zouden moeten) hebben. U krijgt inzicht in de acceptatievoorwaarden voor uw project en de eventuele weerstanden. Daarna gaan we, samen met u, in overleg met de omgeving en bepalen we uw strategie. Tegelijkertijd trainen we uw medewerkers, zodat zij ook op een constructieve manier gesprekken kunnen voeren op belangenniveau.

SOM biedt u een gestructureerde aanpak en een stappenplan met een bijbehorend instrumentarium, zoals bijvoorbeeld een aangescherpte set afspraken en spelregels.

Niels Vrije

Senior Adviseur

Neem contact op