Omgevingsmanagement producten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Omgevingsmanagement producten

Uw projecten verlopen vaak beter in samenspraak met de omgeving. Door rekening te houden met hun wensen ontstaat meer draagvlak en worden kansen benut. Tevens kunt u gebruik maken van hun gebiedskennis. Twynstra Gudde helpt omgevingsmanagers met het bouwen aan vertrouwen, deze benutten tijdens de planfase en behouden tijdens de realisatie. Onderstaande producten leveren de bouwstenen voor deze uitdaging.

Markten & Sectoren

Overheid, Ruimte

Wytse Dassen

Strategisch Adviseur Water en Omgevingsmanager

Neem contact op