Voor wie wij werken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Voor wie wij werken

Strategy Counsellors is vooral actief voor maatschappelijke ondernemingen en (semi)publieke organisaties, waar de complexiteit van de context van grote invloed is op strategietrajecten. Denk aan zorgorganisaties, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, kennisinstituten, musea, uitvoeringsorganisaties, nutsbedrijven e.d.

Dergelijke organisaties moeten balanceren op het grensvlak van publieke en private werelden. Hun externe omgeving telt vele invloedrijke stakeholders met uiteenlopende visies, belangen en verwachtingen en kenmerkt zich door een grote invloed van wet- en regelgeving.

Naast de buitenwereld is ook de interne context van maatschappelijke ondernemingen een bijzondere factor bij strategietrajecten. Dat komt doordat bij veel van deze organisaties professionals een dominante rol vervullen, wat vraagt om hun betrokkenheid en inbreng bij strategievorming.

Expertises

Strategievorming

Bram den Engelsen

Partner Strategie en governance

Neem contact op