Uitvoering van uw strategische verkenning | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uitvoering van uw strategische verkenning

Een goede koers heeft onderbouwing en afweging nodig ten opzichte van alternatieve strategische opties. Strategische verkenningen zijn geen ‘verplicht nummer’, maar moeten het inzicht verrijken van degenen die betrokken zijn bij een strategietraject. Daarbij gaat het niet alleen om wat u wilt verkennen, maar ook om wie dat doet en hoe dat gebeurt.

Het extern gerichte deel van een strategische verkenning geeft antwoord op vragen als: wat gebeurt er om ons heen, hoe zou de toekomst eruit kunnen zien, welke kansen en bedreigingen brengt die met zich mee, wat betekent dat voor ons? De interne verkenning gaat over vragen als: wie zijn wij, wat kenmerkt ons, waar ligt onze kracht en wat zijn onze beperkingen, wat vinden wij belangrijk, wat is onze opgave, wat drijft ons?

Een strategische verkenning moet aansluiten bij de strategische vragen en issues. Je hoeft niet altijd een klassieke externe en interne analyse te doen. Minstens zo belangrijk als het bepalen welke analyses relevant zijn, is het antwoord op de vraag door wie en op welke manier deze worden gedaan. Zo kan een sterk naar binnen gekeerde organisatie veel leren door zelf klantonderzoek te doen of met stakeholders in gesprek te gaan. En in een andere context is de expertanalyse soms nodig om de urgentie van een koerswijziging aan te tonen.

Onze adviseurs helpen u om overzicht en inzicht te krijgen, zodat u betekenis kunt geven aan de impact van externe en interne factoren en actoren op uw koers. 

Expertises

Strategievorming

Bram den Engelsen

Partner Strategie en governance

Neem contact op