Reflectie op uw strategievorming | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Reflectie op uw strategievorming

De beste start voor een nieuw strategietraject is een leerzame terugblik op het voorgaande. Die terugblik gaat wat ons betreft verder dan het toetsen van de resultaten aan de gestelde doelen. Met ons leert u wat werkt en waarom.

Bij een reflectie op uw strategie kijken we samen met u niet alleen naar de resultaten, maar vooral ook naar de context, inhoud, en het proces van uw voorgaande strategietraject. Hoe is de strategie tot stand gekomen, wie waren erbij betrokken, welke analyses zijn op welke manier gedaan? Welke vooronderstellingen en mentale modellen waren dominant, en welke invloed hebben die gehad op het proces en de uitkomsten? Is er rekening gehouden met de externe context en met de interne dynamiek van de organisatie? Welk deel van de strategie is uitgevoerd, welk deel niet? Hoe is de organisatie omgegaan met ‘opkomende strategieën’?  

Onze adviseurs evalueren samen met u het laatste strategietraject op een systematische en leerzame manier. U leert wat werkte en waarom, en wat de reden was dat niet alles werkte. Met de inzichten uit deze reflectie legt u de basis voor een effectief volgend strategietraject. 

 

Expertises

Strategievorming

Bram den Engelsen

Partner Strategie en governance

Neem contact op