Ontwikkeling van uw nieuwe strategieverhaal | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Ontwikkeling van uw nieuwe strategieverhaal

Koers uitzetten betekent plaats bepalen, ofwel positioneren. In de maatschappij, in de markt, in de netwerken waarvan uw organisatie deel uitmaakt. Dat vraagt om duidelijke en gedeelde keuzes, in de vorm van een ‘nieuw ‘dominant strategieverhaal’.

Een strategische positionering ontstaat door keuzes te maken: waar gaan wij heen, wie en wat worden wij, wat willen wij bereiken, waar ligt onze meerwaarde, wat is onze portfolio, met wie werken wij samen. Strategische besluitvorming is echter meestal geen rationeel proces, waarin deze vragen keurig inhoudelijk worden beantwoord. Er leven doorgaans verschillende beelden en verhalen, betrokkenen hebben hun eigen kijk op de werkelijkheid. Bovendien is niet alles te onderbouwen en zijn er grenzen aan datagedreven analyses. Strategievorming is ook werkelijkheidsvorming.

De vorming van een nieuwe strategie is te zien als de totstandkoming van een nieuw dominant verhaal, dat wordt gedeeld door de organisatie en richting geeft aan het toekomstig handelen. Met behulp van de narratieve benadering van strategievorming helpen wij u om inzicht te krijgen in de bouwstenen en slaagkansen voor dat nieuwe verhaal, waarmee inertie wordt doorbroken en vorm gegeven kan worden aan de toekomst.

Expertises

Strategievorming

Bram den Engelsen

Partner Strategie en governance

Neem contact op