Ontwerp van uw strategietraject | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Ontwerp van uw strategietraject

U vraagt zich of hoe u uw strategietraject moet vormgeven. Naar onze ervaring zijn daarbij drie bouwstenen van even groot belang: context (de invloed van de externe omgeving en de interne organisatie), inhoud (de strategie) en proces (de totstandkoming van de strategie).

De context van een strategietraject moet op de juiste manier worden belicht om de dynamiek ervan goed te kunnen inschatten. Daarbij gaat het enerzijds om de externe omgeving: hoe groot is de dynamiek, diversiteit en complexiteit in de ‘buitenwereld’ en hoeveel dreiging gaat daarvan uit? Anderzijds gaat het om de ‘binnenwereld’: wie zijn er bij strategievorming betrokken, welke organisatiedynamiek speelt een rol?

Beide contexten zijn van invloed op een strategietraject. Ze zetten inhoudelijk de agenda en ze stellen eisen aan uw strategieproces. De context maakt ook duidelijk wat de snelheid en doorlooptijd van het analysetraject moet zijn. Een complexe en dynamische omgeving vergt meer analyse, maar als de organisatie bedreigd wordt in haar voortbestaan, moeten snel knopen worden doorgehakt. Dat realiseren we ons. 

Onze adviseurs maken met u een compacte scan van de externe en interne context. Op basis van deze scan wordt, naar keuze in wisselende mate van participatie en interactie, de inhoudelijke agenda gezet en wordt het strategieproces ingericht.  

Expertises

Strategievorming

Bram den Engelsen

Partner Strategie en governance

Neem contact op