Basis voor uw strategische verandering | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Basis voor uw strategische verandering

Nadenken over de strategische verandering die nodig is om de voorgenomen koers te realiseren, is een integraal onderdeel van strategievorming. Wij helpen u, op basis van een brede veranderkundige ervaring, bij dit sluitstuk van uw strategietraject.

Gezamenlijke betekenisgeving aan de beoogde koers, in de vorm van een nieuw ‘dominant strategieverhaal’, is een eerste vereiste voor strategische verandering. 

Daarnaast heeft het bepalen van een nieuwe koers ook een formele kant. Bij de uiteindelijke besluitvorming zijn meerdere stakeholders betrokken vanuit medezeggenschap en toezicht. Ofwel, een strategietraject heeft ook een governance-dimensie. Als u daar te weinig aandacht aan geeft, liggen conflicten op de loer. 

Voorts is het zaak om erover na te denken welke aanpassingen nodig zijn in uw bedrijfsmodel, topstructuur, besturing en organisatie-inrichting. En welk leiderschap en veranderstrategie u gaan helpen om koers te houden.

Bij het ontwerp en de uitvoering van een strategietraject besteden onze adviseurs, samen met u, expliciet aandacht aan deze draagvlak- en besluitvormingskant. Daardoor loopt het proces soepeler, worden conflicten vermeden en de haalbaarheid beter geborgd.

Expertises

Strategievorming

Bram den Engelsen

Partner Strategie en governance

Neem contact op