Uw organisatie veranderen door spelsimulatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw organisatie veranderen door spelsimulatie

Het succes van een organisatie wordt voor een groot deel bepaald door het gedrag van uw medewerkers. Zijn zij klantvriendelijk genoeg? Werken ze goed samen? Een spelsimulatie helpt mensen hun gedrag te veranderen.

Het veranderen en ontwikkelen van een organisatie vraagt van medewerkers soms ander gedrag en een andere manier van samenwerken. Spelsimulaties zijn hierbij een krachtig instrument, omdat ze meerdere dingen tegelijk doen: door een spelsimulatie ervaren uw medewerkers in zeer korte tijd waarom dingen anders moeten. In het dagelijkse werk is er meestal geen tijd om daarbij stil te staan. Op deze manier krijgen ze meer begrip voor collega’s, klanten of de organisatie als geheel. In een spelsimulatie kunnen uw medewerkers in een veilige omgeving oefenen met nieuwe werkprocessen en structuren. Zo leren ze op een andere manier met elkaar te werken.

Wanneer uw medewerkers de kans krijgen om op een snelle en intensieve manier te oefenen met ander gedrag, is de kans groot dat de gedragsverandering slaagt. In de spelsimulatie is het meteen duidelijk waar het om gaat en welke effecten de verandering heeft op het werk. Op die manier krijgen uw medewerkers handvatten om in de dagelijkse praktijk succesvol te veranderen. Dat gaat een flinke stap verder dan het rationeel bekijken en voor kennisgeving aannemen van de gewenste verandering. Spelsimulatie vergroot de zelfstandigheid en het verandervermogen van uw medewerkers.

Naast spelsimulaties voor gedragsverandering, bieden wij beleidssimulaties aan waarmee u uw beleid inhoudelijk kunt testen.

Twynstra Gudde is toonaangevend op het gebied van spelsimulaties. Wij zetten spelsimulaties in als leermiddel, ingebed in een groter verander- of ontwikkelprogramma. Zo haalt u alles eruit wat erin zit.

 

Marcella Frie

mfi@tg.nl

Neem contact op