Welke vorm van samenwerken kiest u | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Welke vorm van samenwerken kiest u

U heeft samen met uw partners besloten tot samenwerking, maar voor welke vorm kiest u? U heeft rekening te houden met de doelstellingen en ambitie, de visie van de verschillende partners, er zijn juridische overwegingen. Wij helpen u de best mogelijke keuze te maken.

Om samen met u tot de best mogelijke keuze te komen gaan we terug naar de basis: waarom doe je als organisatie wat je doet, wat zouden de partners willen bereiken door samenwerking en met wie doen we dat dan. Als die vragen zijn beantwoord, komt een belangrijke volgende stap: de keuze voor een samenwerkingsvorm. Regelen we het met een contract, maken we een alliantie of is de coöperatie het meest geëigend? Of vraagt dit om een fusie? Daarbij komen allerlei aspecten om de hoek kijken: ambitie van de samenwerking, juridische aspecten, fiscaliteit, de mededinging. Maar zeker ook persoonlijke overtuigingen en ervaringen van bestuurders en andere mensen aan tafel spelen een grote rol, vaak opgedaan in eerdere samenwerkingsprocessen.

Onze adviseurs kennen het hele palet aan samenwerkingsvormen: van netwerk tot coöperatie, van joint venture tot fusie. Omdat wij dat overzicht hebben, weten we ook welke keuzemogelijkheden we snel kunnen afstrepen. Die worden het dus niet. De overgebleven samenwerkingsvormen nemen we samen met onder de loep, zodat u tot de beste keuze kunt komen.

Wij hebben de deskundigen in huis en in ons netwerk die u met alle aspecten bijstaan. Belangrijk, omdat de Autoriteit Consument en Markt kritisch meekijkt en ook formeel een rol heeft. Wij willen u ervan verzekeren dat u bestuurlijk écht de best passende keuze maakt, ook juridisch gezien.

Daarnaast spelen cultuuraspecten een rol. Zoals bij een bestuur dat eerdere slechte ervaringen opdeed met fusiebesprekingen bijvoorbeeld. Of bij eindeloze praatsessies waarna er tóch geen samenwerking tot stand kwam. Ook die vraagstukken pakken we op. Dankzij ons vakmanschap en onze professionaliteit helpen wij voldoende draagvlak te krijgen voor de samenwerkingsbeslissing, ook bij toezicht en medezeggenschap.

Na het beslissende keuzemoment kunnen we u terzijde staan om de slag te maken naar een daadwerkelijke samenwerking. We verzorgen voor u de noodzakelijke documenten en helpen bij overleg met organen als de raad van commissarissen of raad van toezicht en ondernemingsraad. Kortom, alles wat nodig is voor een succesvolle samenwerking.

Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden van nieuws en publicaties over Samenwerken? Vul dan onderstaand formulier in.

Expertises

Samenwerken

Ja, ik ben geïnteresseerd