Twysk: De beste gereedschapskist voor de risicomanager | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Twysk: De beste gereedschapskist voor de risicomanager

In uw rol als risicomanager wilt u risico’s en beheersmaatregelen gemakkelijk en voor langere tijd inzichtelijk hebben. Zowel van projecten als van programma’s met alle onderliggende projecten. U wilt periodiek actualisaties uitvoeren, gegevens analyseren en voor verschillende niveaus risicorapportages genereren. Twysk is hét online systeem dat al deze functies veilig ondersteunt.

Hoe werkt Twysk?

Twysk is een online systeem voor vastleggen, beheren, analyseren en rapporteren van alle mogelijke risico-informatie en sluit aan bij de eveneens door Twynstra Gudde ontwikkelde RISMAN-methode. Het systeem is gemakkelijk in gebruik en toegankelijk via pc, laptop, tablet of smartphone. Twysk lost de administratieve rompslomp van het risicomanagement in één keer voor u op. U bespaart tijd die u anders kwijt bent met ‘boekhouding’ zodat u tijd overhoudt voor het echte werk: als risicomanager het goede gesprek voeren over risico’s en de beheersing ervan.

 1. Vastleggen van risico-informatie
  Alle risico-informatie over uw projecten of programma’s (inclusief onderliggende projecten) kunt u invoeren: geïdentificeerde risico’s, oorzaken en gevolgen, kans- en gevolginschatting en beheersmaatregelen. U voert de gegevens gemakkelijk in, bijvoorbeeld tijdens een risicosessie of risico-challengegesprek. Op een later moment kunt u ze altijd corrigeren en aanvullen. Hebt u een bestaand risicodossier, dan kunt u dat importeren en daarna eventueel completeren. In Twysk staat alle risico-informatie overzichtelijk in één systeem. Alles bij de hand. In projecten bestaan risico’s, maar ook kansen. Kansen om het project te optimaliseren (in tijd of geld) of om de toegevoegde waarde te vergroten. Ook kansen kunt u vastleggen in Twysk.
 2. Beheren van risico-informatie
  Actualiseringen kunt u op ieder moment doen. Het programma houdt een wijzigingshistorie bij, zodat iedere handeling omkeerbaar en herleidbaar is. Afgesproken beheersmaatregelen moeten uiteraard tijdig worden uitgevoerd door de juiste persoon. Maar hoe vaak gaat dat mis? Met behulp van Twysk stuurt u actiehouders van beheersmaatregelen of de risico-eigenaar eenvoudig per mail een reminder.
 3. Analyseren en rapporteren
  Met Twysk voert u risicoanalyses uit zodat u bijvoorbeeld meer zicht krijgt op de grootte en de verdeling van risico’s, beheersmaatregelen en kosten. U kunt ‘spelen’ met alle gegevens zodat u er werkelijk grip op krijgt. U kunt gegevens structureren naar ieder niveau: bestuur, management, programmaleiding, projectmanagement et cetera. Vervolgens kunt u essentiële risico-informatie presenteren in de vorm van een dashboard met een risicomatrix en een trendline, of in diverse bestandsformaten exporteren zoals pdf of Excel. In een handomdraai maakt u een juiste en goed verzorgde rapportage.

Wat zijn de voordelen voor u?

Als risicomanagers die dagelijks werken in projecten weten we bij Twynstra Gudde waar u behoefte aan heeft: een makkelijk te gebruiken systeem dat maximale ondersteuning geeft bij het werkend krijgen van risicomanagement. Twysk beantwoordt aan die behoefte:

 • Invoer van gegevens is eenvoudig en gaat snel en intuïtief.
 • Alle informatie is overzichtelijk gearchiveerd. U bent nooit meer iets kwijt.
 • De geheugenfunctie houdt de wijzigingshistorie bij.
 • Structureren en analyseren naar alle niveaus is mogelijk.
 • Rapportages zijn goed gestructureerd en hebben een professionele uitstraling; maatwerk is daarbij mogelijk.
 • Input en output is mogelijk in diverse bestandsformaten.
 • Twysk is online beschikbaar en responsive (schaalt mee) met iedere device.

Gebruiker worden?

U wordt gebruiker door een of meerdere licenties aan te schaffen. Als licentiehouder krijgt u een persoonlijk account en een wachtwoord. Daarmee kunt u vanaf iedere werkplek inloggen. Twysk wordt inhoudelijk ondersteund door Twynstra Gudde. De software is ontwikkeld door Celon Solutions. Periodieke software-updates geven u de garantie dat het systeem actueel is.

Wilt u een demonstratie krijgen van TWYSK? Of wilt u meer informatie ontvangen over gebruikerslicenties? Vul dan dit formulier in en wij nemen op korte termijn contact met u op.

Kijk voor meer informatie over Twysk ook op www.twysk.twynstragudde.nl

Expertises

Risicomanagement

Jelmer Epema

Adviseur

Neem contact op