Samen op weg naar een schone toekomst: Zero Emissie Busvervoer | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Samen op weg naar een schone toekomst: Zero Emissie Busvervoer

De Stichting Zero Emissie Busvervoer zet zich in om vóór 2025 alle vijfduizend openbaar vervoerbussen in Nederland zero emissie te laten rijden. Dit doet zij door concessieverlenende overheden, ministeries, busvervoerders, bussenbouwers, leveranciers van energie, infrastructuur en financieringspartijen samen te laten werken.

Uitgangspunt bij deze transitie is dat de totale kosten van een zero emissievloot kleiner zijn of gelijk zijn aan die van de huidige dieselvloot. Om deze kostenneutrale overstap te realiseren, moeten de publieke en private partijen op een open manier met elkaar samenwerken. Een omvangrijk proces, waarbij gedeelde ambitie en transparantie voorwaarden zijn voor succes.

U kunt het volledige artikel hier downloaden in pdf formaat:
Samen op weg naar een schone toekomst: Zero Emissie Busvervoer

Jan Willem de Kleuver

Senior adviseur, project- en procesmanager

Neem contact op