Hoe leert u beter samen te werken? | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Hoe leert u beter samen te werken?

U werkt in steeds meer PPS samenwerkingsverbanden. Maar wordt uw energie wel goed ingezet? Misschien stelt u zich daarbij vragen als: 'Begrijpen wij elkaar?', ‘Doen we de goede dingen?’, ‘Zijn we succesvol?’, ‘Zijn we een goede en betrouwbare partner?’ Wij ondersteunen u bij het zoeken naar antwoorden.

U weet dat u moet samenwerken om de kansen en opgaven waar u voor staat, verder te kunnen ontwikkelen. Het is dan belangrijk om goed voor ogen te hebben met welke partners u om welke redenen wilt samenwerken. Wat zijn uw strategische partners en met welke partijen wilt af en toe zaken doen? Dat vraagt om een goede samenwerkingsstrategie.

Volgens ons zijn er zes redenen waarom PPS de economie een boost kan geven. Deze redenen hebben wij voor u op een rij gezet in een artikel.

Download nu het artikel!

U wilt ook meer dan gemiddeld succesvol zijn in samenwerkingsverbanden die u aangaat. Wij kunnen u leren hoe u daarvoor de condities kunt scheppen en spelregels in kunt richten. In onze pragmatische aanpak worden, na het samenbrengen van de publieke en private projectpartners rondom een opgave, eerst de belangen van de partners gezamenlijk gedeeld. Dit wederzijds inzicht in belangen leidt tot een beter begrip tussen de partners die uit verschillende (en vaak gescheiden) werelden komen. Daarbij brengen wij de gehele keten in beeld, en maken wij inzichtelijk waar de meerwaarde ligt van de samenwerking. Wij besteden aandacht aan de randvoorwaarden voor private partijen om te kunnen investeren, en aan de randvoorwaarden vanuit publieke zijde om op goede wijze belang van publiek en belastingbetaler te waarborgen.

Ook wordt er een gezamenlijke businesscase ingevuld die tegemoet komt aan de financiële en maatschappelijke belangen en doelen van alle betrokken partijen middels een TCO (Total Cost of Ownership) model. Hierin worden het uitvoeren van publieke taken gecombineerd met private investeringen en innovaties. Dit leidt tot een afname van de transactiekosten, vergeleken met de huidige invulling van publiek-private samenwerking, en daarmee tot een potentieel grote besparing op publieke en private uitgaven. De publiek-private samenwerking die Twynstra Gudde voorstaat is dus niet alleen effectiever dan de bestaande vormen, maar ook kostenefficiënter.

Tot slot zetten wij de samenwerking om in een governancestructuur, die recht doet aan de democratische randvoorwaarden van publieke besluitvorming en de investeringen en daarmee gemoeide innovaties van de private partners.

Jan Willem de Kleuver

Senior adviseur, project- en procesmanager

Neem contact op