Een goede project start-up als basis voor een succesvol project | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een goede project start-up als basis voor een succesvol project

Het succes van een project hangt af van de manier waarop de leden van een projectteam gebruik maken van ieders persoonlijke en vakinhoudelijke kwaliteiten. In de Project Start-Up (PSU) van Twynstra Gudde komen inhoud en samenwerking bij elkaar.

Een goede projectstart is het halve werk. Hoe kunt u een goede samenwerking in de steigers zetten? Welke rollen zijn er te verdelen en aan welke kwaliteitseisen moet uw projectteam voldoen?

De visie van Twynstra Gudde

In onze optiek komen bij de start van een complex project de zachte en harde kant samen: inzicht in het functioneren van projectteams en inzicht in de inhoudelijke aspecten van uw project. Een complete PSU gaat uit van de individuele projectmedewerkers met hun rollen en verantwoordelijkheden, de inhoud van het project en de wijze waarop de leden van een team in en rond dat project samenwerken. De verbinding tussen de harde en zachte kant leidt tot synergie.

Een PSU door Twynstra Gudde

In een bijeenkomst van een of twee dagen begeleiden onze adviseurs de start-up van uw project. Onderwerpen die aan bod komen zijn de rol van individuele projectmedewerkers, de inhoud van het project en de samenwerking in het projectteam. Het exacte programma stellen we samen op basis van een voorgesprek. Enige tijd na de PSU organiseren we desgewenst een vervolgbijeenkomst. We kunnen de PSU bovendien uitbreiden met instrumenten als Management Drives of My Motivation Insights.

Uw resultaat

Met de PSU ontstaat er een gedeeld beeld van het doel van het project en van wat ieder teamlid daaraan kan en wil bijdragen. De teamleden kennen elkaar en weten wat ze aan elkaar hebben, persoonlijk én inhoudelijk. Hiermee legt u de basis voor een prettige samenwerking en een optimaal projectresultaat.

Meer weten over de Project Start-Up?

Download het product paper hier in pdf formaat en leer hoe een PSU bij uw organisatie eruit kan zien.

 

Rutger Visser

Partner

Neem contact op