Uw project probleemloos op koers houden | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw project probleemloos op koers houden

U wilt uw project goed, tijdig en binnen budget afronden. Het ontbreekt u echter aan de juiste capaciteit en expertise om erop te kunnen vertrouwen dat het goed komt. Twynstra Gudde ontzorgt. Als projectbeheerser staan wij u terzijde.

Om een complex project succesvol en zonder vervelende verrassingen te realiseren, is voor de duur van het project specifieke expertise nodig waar niet iedere organisatie over beschikt. Onze managers projectbeheersing kunnen u helpen.

Aan welke kennis en ervaring hebt u in het specifieke geval behoefte? In een vooroverleg onderzoeken we dat. Uw team wordt daardoor versterkt door een expert die maximaal supplementair is aan uw projectorganisatie. Iemand die naast de projectleider staat en hem of haar ondersteunt om het project op koers te houden en het team helpt om de focus scherp houden.

Onze managers projectbeheersing werken in uw team en committeren zich volledig aan uw projectdoel. Kerntaken zijn onder meer:

  • Organiseren van de projectbeheersing en zorgen dat alle aspecten daarvan op orde zijn.
  • Fungeren als sparringpartner voor uw projectmanagers.
  • Adviseren en integraal zicht houden op de status van alle beheersaspecten.
  • De voortgang analyseren en systematisch zorgen voor de juiste stuurinformatie.
  • Op het juiste niveau agenderen wanneer het project anders loopt dan gepland.
  • Daar ook oplossingen voor aandragen.

Integraal en risicogestuurd denken en handelen zien we als één van de randvoorwaarden om de projectbeheersing succesvol te laten zijn. Wij helpen u om risicogestuurd werken in te voeren. Daardoor kunt u risico’s proactief beheersen en houden wij, samen met het hele team, het project op koers. We gebruiken onze kennis en ervaring van projectbeheersing om de tools, de werkwijze en de organisatie in te richten dat deze maximaal bijdragen aan het projectresultaat. Daarbij maken we gebruik van alle kennis en ervaring van Twynstra Gudde, ook op het gebied van organisatiekunde, veranderkunde en projectmatig werken.

Bart van den Berg

Senior adviseur

Neem contact op