Uw medewerkers trainen en coachen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw medewerkers trainen en coachen

U wilt dat uw medewerkers zelf beschikken over de competenties om projecten te beheersen. Ervaren managers projectbeheersing van Twynstra Gudde kunnen uw mensen trainen en coachen. Wij hebben oog voor de ontwikkeling van uw mensen en bieden direct toepasbare praktijkkennis.

Als uw mensen weten waar projectbeheersing aan moet voldoen en over de juiste competenties beschikken, krijgt uw projectorganisatie meer focus en sturing. Wij helpen uw medewerkers de kennis en vaardigheden eigen te maken en om meer grip op projecten te krijgen. Ze leren aan welke randvoorwaarden projectbeheersing moet voldoen en aan welke knoppen je kunt draaien om het project te ‘sturen’.

U krijgt een training op maat die zoveel mogelijk aansluit bij actuele projecten in uw organisatie en bij de leerbehoefte van uw mensen. We besteden in ieder geval aandacht aan:

  • Nut en noodzaak van projectbeheersing.
  • Basisprincipes van alle aspecten van projectbeheersing: scope, tijd, geld, risico’s, kwaliteit, informatie en organisatie.
  • Organisatie en management van projectbeheersing. 
  • Het inrichten van risico-gestuurde projectbeheersing. 
  • Het opleveren van stuur- en beslisinformatie.
  • Vaardigheden van de projectbeheerser.

Ook de zachte kanten van projectbeheersing komen aan bod, zoals gedrag en cultuur. Juist die kanten zijn vaak van onderschat belang.

U neemt kennis van praktijkvoorbeelden en we gaan in op eigen casuïstiek van de deelnemers. We bieden kennis, inzicht en praktische handvatten, maar de deelnemers gaan ook oefenen, discussiëren en reflecteren. Als vervolg op een training kunnen we desgewenst uw medewerkers coachen in hun rol als projectbeheerser. Hierdoor leren zij hun rol van projectbeheerser nog beter vervullen.

Onze trainers zijn adviseurs met ruime ervaring met projectbeheersing en risicomanagement bij complexe projecten op het gebied van infrastructuur, waterbouw en vastgoed. Zij putten zowel uit de theorie van projectbeheersing als uit relevante praktische ervaring met tientallen projecten bij alle overheidslagen.

Bart van den Berg

Senior adviseur

Neem contact op