Een structuur voor projectbeheersing opzetten of verbeteren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een structuur voor projectbeheersing opzetten of verbeteren

U staat aan het begin van een project en wilt een adequate beheersorganisatie opzetten. Of u bent al onderweg en wilt er zeker van zijn dat u het project werkelijk beheerst. Wij analyseren de projectopzet en bijbehorende beheersstructuur en dienen u van advies.

Advies bij start van uw project

Binnen uw projectorganisatie legt u vast wat het projectresultaat is, wanneer het project klaar is, hoeveel het kost en welke kwaliteit u realiseert. Maar één ding weet u zeker: het project verloopt altijd anders dan u bij de start verwacht. Dan moet u weten met welke knoppen het project kan worden bijgestuurd. Hoe weet u of het project op koers ligt? En hoe reageert u op onverwachte situaties zonder de grip op het project te verliezen?
Wij geven u advies om de projectbeheersing goed te organiseren. Wij analyseren uw project en helpen u alle relevante beheersaspecten scherp te krijgen: tijd, geld, risico’s, scope, kwaliteit, organisatie, informatie en kansen. Ook helpen wij u de beheersorganisatie in uw projectorganisatie te integreren.

Analyse en verbeteradvies

Ook als een project eenmaal draait, is er soms aanleiding om de projectbeheersing bij te stellen. U wilt er zeker van zijn dat u nog steeds in control bent. Zijn er kansen voor verbetering? Zo ja, welke?

Wij onderzoeken uw project met een speciaal hiervoor ontwikkeld analysekader: de ‘peilstok’. Met vragenlijsten, interviews en workshops brengen wij de stand van zaken van projectbeheersing in beeld. We vergelijken het huidige met het gewenste niveau en we komen met een visie en een plan van aanpak om de projectbeheersing waar mogelijk te versterken. Uiteraard doen we dat op maat voor uw project en in samenspraak met uw organisatie.

Uw resultaat is een reeks concrete verbeteradviezen. Deze stellen u in staat de projectbeheersing te verbeteren waardoor u beter in staat bent uw project op koers te houden en uiteindelijk een maximaal projectdoel realiseert.

Bart van den Berg

Senior adviseur

Neem contact op