Uw programma van een passende aanpak voorzien | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw programma van een passende aanpak voorzien

Programma’s vragen om een inhoudelijke aanpak, die op maat gemaakt is bij de onderliggende opgave. Het bedenken van zo’n aanpak vraagt niet alleen om inhoudelijke kennis, maar ook kennis van en ervaring met programmamanagement. Vooral bij dat laatste ondersteunen wij u graag, zodat u daarna tot doelgerichte actie over kunt gaan.

Het bedenken van de stevige, goed doordachte aanpak voor een programma is geen sinecure. Het is meer dan het verzamelen van doelen, inspanningen en middelen en die in een mooi vormgegeven schema zetten. Het gaat er allereerst om te bedenken welk probleem er eigenlijk speelt, welke ambities er zijn en wat de achtergrond daarbij is. Eerst het waartoe, dan het hoe (de visie en de strategie) en als laatste het wat (de concrete activiteiten). En natuurlijk de checkvraag: waarom zou u hier een programma van maken?

De praktijk laat zien dat de aanpak van programma’s nogal eens rammelt: hij is onvoldoende doordacht, heeft te weinig stevigheid, staat te veel op afstand van de permanente organisatie en raakt vooral ook te weinig de harten van de betrokkenen. Dan bouwt u op drijfzand. Het goed neerzetten van het programma vraagt om een zorgvuldig proces, waarin goed wordt afgewogen wie daarin welke input levert en wie besluit over de stappen en het eindresultaat. In dat proces staan wij u terzijde, zodat u op een stevig fundament voort kunnen bouwen.

Wat kunnen wij zoal voor u doen:

  • begeleiden van een Programma Start-Up
  • uitwerken van een programmaplan en Program Canvas
  • opstellen van een doelen-inspanningen-netwerk (DIN)
  • begeleiden van een Versnellingskamer-sessie

Op Werken aan Programma's vindt u meer inhoudelijke informatie over het vormgeven van een programma, inclusief een heldere aanpak in zeven stappen.

Expertises

Programmamanagement

Helmuth Stoop

Partner

Neem contact op