Uw programma door de besluitvorming loodsen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw programma door de besluitvorming loodsen

Uw programma vindt plaats in een complex speelveld met veel belanghebbenden, van binnen en buiten de organisatie. U moet uw programma daar doorheen zien te loodsen en intussen wilt u ook draagvlak creëren. Wat betekent dit voor de wijze van inrichting van het besluitvormingsproces? Wij helpen u op weg.

Vanwege hun strategische karakter kennen programma’s bijna per definitie veel betrokkenen en belanghebbenden. Zelden lukt het om in dat speelveld eenduidige en overzichtelijke besluitvormingsprocessen af te spreken. Veel mensen willen er namelijk iets over zeggen of te zeggen krijgen (en als dat niet zo is, is dat een veeg teken). Hoe daarin als programmamanager te acteren?

Besluitvorming heeft een meer formele, zichtbare kant. We hebben het dan over de aangewezen besluitvormers, de te volgen procedures, stappen en spelregels, de in te zetten formats, de gehanteerde termijnen en wat dies meer zij. Besluitvorming kent echter ook een meer informele, onzichtbare kant. Die kant is vaak veel lastiger te begrijpen en wel van grote invloed op beslissingen over doorgaan, aanpassen of stoppen. De programmamanager moet beide kanten begrijpen en daar goed in kunnen acteren.

Dit vraagt onder meer om goed te doorgronden hoe de organisatie functioneert, hoe mensen bewust en onbewust reageren, welke mechanismen hun werk doen en hoe ‘het spel gespeeld wordt’. Het doet ook een beroep op geduld en flexibiliteit. Wij begeleiden u of uw medewerkers daarbij, zodat de besluitvorming over het programma soepeler verloopt.

Wat kunnen wij voor u doen:

  • adviseren over de inrichting van de besluitvorming
  • opstellen van programmaplannen, voortgangsrapportages en besluitvormingsdocumenten
  • uitvoeren van programma-reviews en fresh-ups
  • training beïnvloeden in programma's

Op Werken aan Programma's vindt u meer inhoudelijke informatie over de besluitvorming in programma's, inclusief een heldere aanpak in zeven stappen.

Expertises

Programmamanagement

Helmuth Stoop

Partner

Neem contact op