Samenwerking voor uw programma vormgeven | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Samenwerking voor uw programma vormgeven

In uw programma is samenwerking belangrijk. Samenwerking tussen mensen binnen de eigen organisatie en samenwerking met mensen in andere organisaties. Wij begeleiden u in het vormgeven van een doelgericht samenspel tussen alle betrokkenen.

Bij een programma bent u afhankelijk van allerlei mensen en onderdelen van de eigen en vaak ook van andere organisaties. Een goede samenwerking tussen die mensen moet liefst snel tot stand komen en meteen effectief zijn. Er is geen tijd te verliezen. De doelstellingen zijn immers belangrijk en de effecten moeten het liefst binnen afzienbare tijd zichtbaar worden. Hoe doet u dat?

Het gaat er onder meer om dat de betrokkenen een gemeenschappelijk perspectief en doel hebben, bereid zijn toegevoegde waarde te leveren, elkaar onderling vertrouwen en zelf betrouwbaar te zijn. Binnen organisaties kan dat lastig zijn, tussen organisaties is dat vaak nog complexer, omdat belangen nog meer uiteen kunnen lopen. Het is dan belangrijk om belangen te kunnen verbinden en met elkaar te streven naar de bekende ‘win-win’. Ondanks dat haast wellicht gevraagd is, is dit een proces dat tijd en oprechte aandacht vraagt.

Wij hebben veel ervaring en expertise in het goed laten functioneren van teams en in het tot stand brengen van effectieve samenwerking tussen organisatieonderdelen en tussen organisaties. Het bouwen aan vertrouwen tussen mensen staat daarbij centraal. Wij helpen u graag om zo’n samenwerking tot stand te brengen.

Wat kunnen wij voor u doen:

  • uitvoeren van omgevingsscan van stakeholders, issues en belangen
  • beschikbaar stellen van omgevingsmanager en communicatiemanager
  • vormgeven en managen van allianties en andere samenwerkingsvormen
  • uitvoeren van teamassessments en begeleiden van teamvorming
  • uitvoeren van trainingen gericht op conflicthantering, communicatiestijlen en beïnvloeding
  • vormgeven van een communicatiestrategie voor uw programma

Op Werken aan Programma's vindt u meer inhoudelijke informatie over het samenwerken aan programma's, inclusief een heldere aanpak in zeven stappen.

Expertises

Programmamanagement

Helmuth Stoop

Partner

Neem contact op