Kennismaken met programmamanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Kennismaken met programmamanagement

U vraagt zich af wat programmamanagement is, of het bij uw organisatie past en hoe uw organisatie professioneler wordt in het doen van programma’s. Wij kunnen u begeleiden in de kennismaking, besluitvorming en ontwikkeling van uw mensen, omdat wij grondleggers van het gedachtegoed zijn en er in veel organisaties ervaring mee hebben opgedaan.

Wij noemen een verzameling activiteiten die in samenhang bestuurd moet worden om bepaalde doelen te bereiken een programma. Programma’s zijn zeer behulpzaam bij het realiseren van complexe, doelgerichte opgaven. Steeds meer organisaties werken met programma’s, bijvoorbeeld voor de verbetering van de dienstverlening van een organisatie, verhoging van de efficiëntie of verhoging van de bereikbaarheid van de regio.

Starten met programmamanagement doet u niet zomaar. Wij adviseren u daar goed over na te denken, omdat het consequenties heeft voor uw organisatie, de manier van werken en de benodigde faciliteiten. Realiseert u zich dat programma’s van nature enige spanning oproepen tussen de permanente organisatie en de programmaorganisatie, tussen lijnmanagers en programmamanagers. Heeft u dat ervoor over?

Het succes van programma’s hangt onder meer af van de wijze waarop ze in de organisatie zijn gepositioneerd, de bekendheid van mensen met programmamanagement, hun bekwaamheid, en de ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van programma’s. Wij helpen uw organisatie programmavriendelijker te worden, onder andere door uw mensen en uw organisatie te ontwikkelen. Leren en werken brengen wij daarbij zo dicht mogelijk bij elkaar, zodat de programma’s steeds beter gaan lopen.

Wat kunnen wij zoal voor u doen:

  • verzorgen van een workshop 'kennismaken met programmamanagement'
  • begeleiden van discussies en besluitvorming over de inzet van programmamanagement
  • uitvoeren van een scan op programmavriendelijkheid van uw organisatie
  • verzorgen van trainingen programmamanagement, coaching, intervisie en programma-reviews
  • ontwikkelen van instrumenten, formats en systemen voor programmamanagement

Op Werken aan Programma's vindt u meer inhoudelijke informatie over het kiezen voor programmamanagement, inclusief een heldere weergave van de verschillen met projecten en processen.

Expertises

Programmamanagement

Helmuth Stoop

Partner

Neem contact op