Inrichten van uw slagvaardige programmaorganisatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Inrichten van uw slagvaardige programmaorganisatie

U heeft gekozen voor de programma-aanpak om een complexe doelgerichte opgave te realiseren. De eerste contouren van wat er moet gebeuren liggen er. Nu is het zaak om de programmaorganisatie goed in te richten. Wij helpen u te komen tot een slagvaardige oplossing met een heldere rolverdeling tussen de staande organisatie en de programmaorganisatie.

Naast het formuleren van een goede programma-aanpak, met heldere doelstellingen, gerichte inspanningen en passende middelen, is het inrichten van een goede programmaorganisatie een belangrijke activiteit. Slagvaardigheid, daadkracht, betrokkenheid en commitment van alle betrokkenen is zeer gewenst. Evenals nauwe afstemming en samenwerking met de staande organisatie. Ervaring heeft inmiddels uitgewezen dat er niet één beste manier van organiseren bestaat.

Wij helpen u met het helder formuleren van de rollen en bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We adviseren u over het vormgeven van de overlegmomenten en de afstemming met de staande organisatie. Zo bent u er zeker van dat uw programma niet ‘onder-’ of ‘overgeorganiseerd’ is en aansluit bij de kenmerken van de organisatie. De spanning tussen programma- en lijnorganisatie maken wij expliciet en werkbaar. Een programma wordt geen vreemde eend in de eigen organisatie.

Wij brengen de balans aan die nodig is tussen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de opdrachtgever, programmamanager, projectleiders en andere betrokkenen.

Wat kunnen wij voor u doen:

  • opstellen van een inrichtingsvoorstel voor de programmaorganisatie
  • inrichten van de programmaorganisatie of het programmabureau
  • coachen, begeleiden en trainen van betrokkenen bij programma's
  • beschikbaar stellen van een interim-programmamanager of programmaondersteuners

Op Werken aan Programma's vindt u meer inhoudelijke informatie over het inrichten van een programmaorganisatie, inclusief een heldere aanpak in zeven stappen.

Expertises

Programmamanagement

Helmuth Stoop

Partner

Neem contact op