Grip leren houden op uw programma | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Grip leren houden op uw programma

Programma’s worden ingericht en uitgevoerd om concrete effecten tot stand te brengen. U moet dus steeds weten hoe u ervoor staat om tijdig bij te kunnen sturen. Dat is lastiger dan bij projecten, omdat effecten op langere termijn spelen en vaak niet letterlijk zichtbaar zijn. Wij richten de besturing van uw programma met u in, zodat u er meer grip op krijgt.

Een vraag die al snel opdoemt bij programma’s, is hoe u zicht krijgt op de effecten, op de barrières die effecten in de weg staan en op effectieve maatregelen voor bijsturing. Goed programmamanagement impliceert dat niet alleen duidelijk is welke doelen u nastreeft en welke aanpak daarbij past, maar ook dat opdrachtgever en programmamanager weten wat de voortgang is en tijdig kunnen ingrijpen.

Een goede programmamanager weet hoe hij of zij het programma bestuurt. Uiteraard heeft de programmamanager een manier om de effecten zichtbaar te maken, maar ook ziet hij of zij of er voldoende draagvlak is, voldoende vaart in zit en hoe het met de middelen staat. Daarover kan de programmamanager aan de opdrachtgever rapporteren en maatregelen voorstellen of zelf maatregelen treffen.

Wij kunnen zo iemand beschikbaar stellen. Ook helpen wij programmamanagers en hun ondersteuners de programmabesturing vorm te geven. Met risicoanalyses kunnen wij de zwakke plekken definiëren en maatregelen voorstellen om risico’s te beheersen. Daarnaast geven wij u in een review van een programma als onafhankelijke buitenstaanders inzicht in de aandachtspunten en mogelijke verbeteringen.

Wat kunnen wij zoal voor u doen:

  • doorlichten van een programma met een programma review of fresh up
  • inrichten van of adviseren over de programmasturing
  • uitvoeren van een risicoanalyse en vormgeven van risicomanagement
  • beschikbaar stellen van een programmamanager of risicomanager

Op Werken aan Programma's vindt u meer inhoudelijke informatie over het besturen van een programma, inclusief een heldere aanpak in zeven stappen.

Expertises

Programmamanagement

Helmuth Stoop

Partner

Neem contact op