Uw mensen meenemen in uw nieuwe strategie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw mensen meenemen in uw nieuwe strategie

Uw organisatie is zich aan het vernieuwen en daarin wilt u uw mensen meekrijgen. Dat vereist gedragsveranderingen. Een eerste stap is inzicht verkrijgen ín, en bewust worden ván gedrag. Daarna draait het om snappen, voelen en daadwerkelijk dóen.

Stel, uw organisatie moet ondernemender en zakelijker worden. U moet met minder meer mensen meer werk verzetten. Of u heeft er nieuwe taken bij gekregen. Hoe dan ook, u moet uw mensen mee zien te krijgen in deze verandering. Wij bieden een traject aan waarbij dat ook gaat gebeuren. Inzicht en bewustwording zijn hier de kernwoorden: waarom doe je zoals je doet? En kan het ook anders?

We zetten instrumenten in als cultuurscans en interviews en brengen mensen bij elkaar. Vervolgens zorgen we ervoor dat uw medewerkers het nieuwe vereiste gedrag gaan snappen, voelen en ook daadwerkelijk gaan tonen. Of zoals wij zeggen: in de hoofden, harten en handen van de mensen ontstaat de verandering.

Onze adviseurs weten het verschil te maken doordat wij dicht bij de persoon komen, maar het tegelijkertijd ook breed inzetten. We stimuleren niet alleen gedragsveranderingen, maar we kijken ook of uw organisatie daar wel op is ingericht. Past uw beoordelingssystematiek nog wel bij de nieuwe waarden, bijvoorbeeld? Het resultaat is dat managementteam en medewerkers werken op een manier die past bij uw strategie. 

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Neem contact op