Professionaliteit handen en voeten geven | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Professionaliteit handen en voeten geven

Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden vragen om veerkrachtige, zelfsturende professionals. Om te kunnen excelleren in een voortdurend veranderende omgeving, wordt er veel van hen verwacht. Twynstra Gudde helpt organisaties om professionals de ruimte te geven.

De opgave

De druk op professionalisering en professionaliteit neemt toe. Alles moet sneller, beter, scherper, meer en vaak ook anders. Van expert naar adviseur. Van zorgen voor naar zorgen dat. Van doceren naar begeleiden. Meer regels en afspraken leiden niet tot de transformaties die we willen. Zelfsturing van professionals en teams lijkt de nieuwe oplossing. De professional is aan zet en eigenaarschap komt lager in organisaties te liggen. Maar loslaten biedt geen zekerheid voor verbetering. En daarmee vervallen we al snel in weer in het beheersen. Waar zit de kracht van professionals? En hoe benutten we die kracht om transformaties te realiseren? 

Onze visie

Professionaliteit ontstaat daar, waar specialisten zich inspannen om kennis en ervaring te ontwikkelen en waar zij klanten op een competente en integere wijze steeds beter van dienst zijn. Een professional draagt bij aan de ontwikkeling van zijn vak en beweegt zich in een gemeenschap van medeprofessionals. Wie een sterke professionele identiteit bezit, weet wat herkenbaar en onvervreemdbaar is en wat hem of haar kleur geeft. Professionele identiteit ligt aan de basis van veerkracht, wijsheid, zelfsturing en excellentie. Het is het hart van de professionaliteit en professionele ontwikkeling. Vanuit die gedachte helpen we managers om de professionele ontwikkeling van hun organisatie te versterken. 

Ons aanbod

We brengen de ontwikkeling en ambities van een organisatie in verband met de professionaliteit en de professionele identiteit van medewerkers. Wat gebeurt er in de organisatie? Welke transformaties spelen een rol? Wat wordt er van professionals verwacht en wat zijn hun dilemma’s en vraagstukken? Samen met professionals gaan we op zoek naar hun professionele identiteit. Wat geeft kleur? Wat is herkenbaar in handelen? We laten ontdekken wat ieders professionele identiteit precies is. Wij helpen vervolgens om die identiteit een plek te geven in de ontwikkeling van de eigen organisatie. 

Uw resultaat

U krijgt meer inzicht in de dynamiek van professionele identiteit en professionele ontwikkeling en daarmee de mogelijkheden om professionele identiteit een plek te geven in uw organisatie. Dat staat aan de basis van het ondersteunen van professionals om zodoende te zorgen voor veerkrachtige en wijze medewerkers.

Waarom Twynstra Gudde?

De theorie over professionalisering en professionele identiteit is mede ontwikkeld door Twynstra Gudde- en in de praktijk getoetst en aangescherpt. Op basis daarvan hebben we een methode opgezet om professionele identiteit in kaart te brengen en daarmee concreet en hanteerbaar te maken. De aanpak hebben we toepasbaar gemaakt voor professionals, HRD-ers en leidinggevenden in bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties. 

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Neem contact op