Haal het beste uit uw medewerkers | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Haal het beste uit uw medewerkers

De medewerkers in uw organisatie doen voortdurend nieuwe kennis op. Hoe kunt u bevorderen dat die kennis door anderen wordt benut zodat de hele organisatie er beter van wordt? Met inzicht in leer- en ontwikkelprocessen helpen wij leidinggevenden het beste uit hun mensen te halen.

De opgave

Managers en leidinggevenden, maar ook opleiders, trainers en coaches staan vaak voor de vraag hoe de kwaliteiten van medewerkers kunnen worden gemaximaliseerd. Wat is leerbaar en ontwikkelbaar? Hoe kunnen we in een organisatie lering trekken uit incidenten of gemaakte fouten? Hoe zorg je dat een organisatie als geheel profiteert van wat een individuele medewerker verwerft aan kennis en inzicht? Rondom leren en ontwikkelen doen zich tal van vragen voor. Maar wat moet je hier als leidinggevende mee? Wij helpen u om leren in een organisatie effectief te organiseren.

Onze visie

Wij maken onderscheid tussen leren en ontwikkelen. Leren is alles wat je doet als je niet meer weet wat je moet doen. Ontwikkelen voegt daar een perspectief op lange termijn aan toe: je (h)erkent het beste in jezelf en ontdekt hoe je dat beter in kunt zetten. Iedereen leert op een eigen manier. Welke methode het beste is, hangt af van wie en wat je wilt bereiken. Door bij leervraagstukken gebruik te maken van inzichten in leren en ontwikkelen, vergroot je als leidinggevende je effectiviteit. 

Ons aanbod

Wij brengen leervoorkeuren in kaart en geven inzicht in ieders eigen leren en in het probleemoplossend vermogen van individuen, groepen en organisaties. Met die inzichten adviseren we over de haalbaarheid van bepaalde ontwikkelingen of de impact van leerprogramma’s. Niet alles is te leren. Het is beter daar vooraf helder over te zijn. Voor taken die wel leerbaar zijn, ontwikkelen we samen met u programma’s die bestaan uit een combinatie van formeel en informeel leren. Wij helpen u de leerprocessen in uw organisatie vorm en richting te geven. Bestaande leerprocessen kunnen we voor u optimaliseren.

Uw resultaat

Wij koppelen formeel en informeel leren en sluiten aan bij ieders persoonlijke leervoorkeuren. Daardoor krijgt u programma’s die effectief zijn. Het resultaat is, dat kennis niet alleen wordt overgedragen, maar ook leidt tot nieuwe inzichten en duurzaam beklijft. 

Waarom Twynstra Gudde?

Wij baseren onze aanpak op onderzoek naar leren in organisaties. We hebben formele en informele leerprocessen in uiteenlopende sectoren bestudeerd. Door een combinatie van onderzoek en praktijk hebben we een methode opgezet die werkt. Die methode blijven we uiteraard steeds verbeteren: wij zijn zelf ook een lerende organisatie. Wij combineren onze kennis van leerprocessen bovendien met inhoudelijke kennis van de terreinen en markten waar u werkzaam bent. 

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Neem contact op