De ontwikkeling van uw organisatie versterken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

De ontwikkeling van uw organisatie versterken

Uw organisatie verandert. U heeft ambities op het vlak van samenwerking of zelfsturing. Maar wat vraagt dat van uw medewerkers en leidinggevenden? Met een ontwerp op maat en goed gekozen interventies leggen wij een krachtig fundament voor ontwikkeling van uw organisatie.

De opgave

Als bestuurder of manager heeft u ambities. U wilt met uw organisatie ergens naartoe. Een nieuwe aanpak, meer flexibiliteit, kennis delen, nieuwe prioriteiten, een hogere kwaliteit,… Zulke ambities realiseert u niet alleen. Steeds meer opgaven vragen om een gedeelde verantwoordelijkheid van bestuurders, leidinggevenden en medewerkers. Andere manieren van werken vragen om ander gedrag. Vaak krijgen medewerkers daarvoor een training of een coach. Het effect daarvan is beperkt omdat veranderen uiteindelijk niet in mensen zelf, maar tússen mensen gebeurt. Hoe kunt u de ontwikkeling van uw organisatie fundamenteel en op langere termijn borgen?

Onze visie

Bij de ontwikkeling van een organisatie zijn zeven processen relevant: besluitvorming, creatie, cohesie, navigeren, persoonlijke ontwikkeling, professionalisering en samenwerking. Er zijn allerlei collectieven en doelgroepen betrokken, die onderling zijn verbonden. Individuele en collectieve processen en resultaten spelen, in wisselwerking met elkaar, een rol. Daarbij zijn er grote verschillen in de manier waarop mensen leren en ontwikkelen. Niet alles is voor iedereen haalbaar. Organisatieontwikkeling wordt vaak ingericht door een palet aan interventies te lanceren die geen duidelijke samenhang kennen. Een goed ontwerp vertoont die samenhang wel en is bovendien simpel en slank.

Ons aanbod

Wij maken een samenhangend ontwerp. Geen schot hagel, maar gerichte interventies, passend bij de ambities en de mogelijkheden. Een belangrijke voorwaarde is inzicht in de vraag en het leren van mensen. Een tweede voorwaarde is samenhang tussen ontwikkeling van de organisatie als geheel en individuele competenties en drijfveren. Op basis van die voorwaarden ontstaat in co-creatie een soepel lopend verhaal over de ontwerpen met samenhangende interventies op collectief en individueel niveau, in de juiste volgorde. We begeleiden die interventies en/of zoeken naar passende begeleiders. We verbeteren bestaande aanpakken. Sommige onderdelen verzorgen we zelf, maar we werken ook samen met opleidingsinstituten, zzp-ers of collega-adviesbureaus. 

Uw resultaat

Wij dragen zorg voor een samenhangend geheel aan interventies op individueel en collectief niveau en helpen u dit in beweging te houden. Zodra uw organisatie gaat ontwikkelen, beweegt uw ontwerp mee. Medewerkers ontwikkelen daardoor nieuwe werkwijzen en competenties en dragen bij aan gezamenlijke ambities. En andersom krijgen gezamenlijke ambities een concreet handelingsperspectief voor individuele medewerkers. Die samenhang geeft de ontwikkeling van uw organisatie een duurzaam fundament. U krijgt de handvatten waarmee u beter wordt in organisatieverandering.

Waarom Twynstra Gudde?

Onze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar organisaties in verandering. Dat onderzoek is door ons vertaald naar de praktijk en doorontwikkeld op basis van jarenlange ervaring. Daarbij combineren we organisatiekunde met kennis van de terreinen en markten waar u werkzaam bent. We begrijpen uw wereld en kunnen ook vandaaruit snel een passend traject ontwerpen.

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Neem contact op