Systemisch leiderschap voor organisaties in verandering | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Systemisch leiderschap voor organisaties in verandering

Uw organisatie verandert, maar iets lijkt de verandering in de weg te zitten. Oud gedrag is hardnekkig, er zijn steeds dezelfde valkuilen, teams blijven eilanden, er is te weinig focus. De methode van systemisch leiderschap helpt om de effectiviteit van het management te versterken.

Iedereen herkent het. Een organisatie verandert, maar op de ‘werkvloer’ draait het stroef. De samenwerking blijft suboptimaal, ondernemerschap en eigenaarschap komen maar moeizaam van de grond, uw leidinggevend kader komt maar niet op één lijn… Iets staat echte vernieuwing in de weg. “Door Het Nieuwe Werken zijn onze leidinggevenden de grip op hun teams kwijt…”. “Wij krijgen onze vergadercultuur en trage besluitvorming maar niet doorbroken…”. “Onze managers laten te weinig eigenaarschap zien en stellen zich te defensief op…”.

Grote kans dat er een onderstroom van ingesleten patronen is die substantiële veranderingen blokkeert. Van deze onderstroom zijn we ons meestal nauwelijks bewust. U weet dat nieuwe regels en procedures uitschrijven, geen oplossing is. U heeft ook geen zin en tijd voor wéér een leiderschapstraining ergens op de hei. Maar hoe krijgt u de organisatie dan wel in beweging?

Onze visie

De onderstroom van overtuigingen, belangen, patronen en coping-strategieën bepalen voor een groot deel, meestal onbewust ons gedrag. Deze systeemdynamieken spelen in iedere organisatie een grote rol. Vaak zijn ze functioneel en effectief. Maar er valt meestal ook nog veel te verbeteren, bijvoorbeeld in de onderstroom tussen het management, medewerkers, teams, klanten en stakeholders. En bij een veranderingsopgave kan de onderstroom zeer disfunctioneel zijn. Het verklaart vaak waarom een echte verandering maar niet van de grond lijkt te komen. Leiding geven met oog voor onderliggende systeemdynamieken, noemen we systemisch leiderschap. Het is onze ervaring dat systemisch leiderschap bij veranderingsprocessen buitengewoon effectief is.

Onze methode

De adviseurs van Twynstra Gudde helpen uw managers te sturen op de onderliggende systeemdynamieken. Met groepen leidinggevenden gaan we op zoek naar die systemen. We brengen in beeld welke verbanden er zijn tussen de boven- en de onderstroom. Welke samenhang is er tussen individu, team, organisatie en omgeving? Welke patronen, gewoonten en cultuur horen daarbij? Sommige elementen bespreken we in de dagelijkse praktijk en in directe relatie met het werk. Voor andere elementen is het beter om enige afstand te nemen. Maar altijd gaan we op zoek naar de essentie: het punt waarop een verandering van de onderstroom een versnelling in de bovenstroom kan bewerkstelligen.

 

De aanpak

Wij stellen eerst samen met u een diagnose vast. Dat doen we onder andere op basis van interviews. We sporen functionele en disfunctonele systeemdynamieken in uw organisatie op. Daarop ontwerpen we een traject op maat. We regisseren bijeenkomsten waarin we de diagnose terugkoppelen en werken aan bewustwording. Vaak kiezen we voor een aantal modules verdeeld over een periode van enkele maanden. Vervolgens ondersteunen wij uw mensen met de benodigde interventies. Die hoeven niet groots en meeslepend te zijn; soms zit de oplossing in kleine, onbeduidende veranderingen. In de werkomgeving ondersteunen wij het management bij het experimenteren met nieuw handelingsrepertoire: learning by doing. We kiezen voor een pragmatische aanpak, zonder moeilijke dilemma’s uit de weg te gaan. We introduceren peer to peer coaching en een buddysysteem. We zijn er voor de managers: door te helpen op de werkvloer, te adviseren en te coachen, vaak online. De effecten meten we, aanhakend bij de P&O-cyclus van uw organisatie. Na een afgesproken tijd komen we terug voor follow-up.

Waarom Twynstra Gudde?

Een klassieke managementtraining beperkt zich vaak tot het aanleren van kennis en vaardigheden. Wij gaan verder. We maken een unieke combinatie van methoden, technieken en manieren van kijken. Door een systemische benadering, zowel persoonlijk als collectief, leggen we de relatie tussen de doelstellingen van uw organisatie en de onderstroom van systeemdynamieken die bepalend zijn voor de effectiviteit waarmee u die doelstellingen bereikt. Wij hebben ervaring met het ‘veranderen van de onderstroom ’ en het introduceren van systemisch leiderschap in diverse organisaties van honderd medewerkers of meer. We combineren kennis van systemisch leiderschap met de ervaring in uiteenlopende sectoren. Hiermee kunnen we ook voor uw bedrijf of organisatie maatwerk leveren.

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Neem contact op