Medewerkers meenemen in veranderingen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Medewerkers meenemen in veranderingen

Bij een organisatie in verandering, krijgen medewerkers te maken met andere manieren van (samen)werken. Wij helpen uw mensen in die veranderingen. We maken energie los door persoonlijke ambities en strategische doelen opnieuw bij elkaar te brengen.

Uw teams worden anders samengesteld. Medewerkers krijgen te maken met andere functies, taken en manieren van werken. Er worden nieuwe regels en procedures ingevoerd. Wanneer dergelijke veranderingen van bovenaf worden opgelegd, kan een veranderingsproces vastlopen. Sommige mensen houden vast aan hun vertrouwde manier van werken. Het is lastig om ingesleten, vaak onbewust gedrag te veranderen. Andere mensen willen de missie van uw bedrijf of organisatie op eigen wijze en naar eigen inzicht vormgeven. Vaak creatief en onverwacht, buiten de formele wegen om. Iedereen kan initiatief nemen, betekenisvol zijn en vernieuwing op gang brengen. Het is de kunst om daar gebruik van te maken.

Ons aanbod

Wij bieden trajecten aan bestaande uit een aantal langere en kortere interventies, meerdaagse modules of training en begeleiding on the job. In die trajecten gaan we in kleine groepen met uw medewerkers aan de slag. Wij hebben de capaciteit om dat met ervaren begeleiders voor honderden medewerkers parallel te organiseren. In deze trajecten onderzoeken we persoonlijke drijfveren, ambities, overtuigingen en sterke en zwakke kanten. Ingesleten denkgewoontes komen aan het licht. Soms kan een kleine verandering van perspectief de weg vrijmaken voor een totaal andere manier van werken. Tegelijk hebben we oog voor de ondernemende leiders in uw organisatie: mensen die hun nek uitsteken en die persoonlijk leiderschap vertonen. We gaan na hoe juist die mensen de ruimte kunnen krijgen om veranderingen te versnellen.

Uw resultaat

Na afloop van dit traject is er meer congruentie tussen persoonlijke ambities en de strategische doelstellingen van uw bedrijf of organisatie. Medewerkers staan in hun kracht en de intrinsieke motivatie is toegenomen. Ingesleten gedragspatronen zijn manifest geworden en daarmee veranderbaar. Er is een klimaat ontstaan waarin medewerkers er zin in hebben en houden om hun energie te geven aan het realiseren van de doelen van de organisatie waarin zij zich thuis voelen. Sommigen komen misschien tot de ontdekking dat zij in uw veranderende organisatie niet langer op hun plaats zijn. Anderen hebben juist de potentie om te groeien. Dan doen wij aanbevelingen om hen mee te nemen in een ontwikkeltraject.

 

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Neem contact op