Managers helpen om koers te houden bij veranderingen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Managers helpen om koers te houden bij veranderingen

De koers van uw organisatie of bedrijf verandert. U gaat bijvoorbeeld samenwerken of fuseren, u incorporeert nieuwe processen of u gaat een nieuw pad op. Twynstra Gudde ondersteunt de managers in uw organisatie zodat zij aan dergelijke ontwikkelingen effectief leiding kunnen geven.

Tijden veranderen voortdurend. Nieuwe samenwerkingsvormen, technologieën of veranderende marktomstandigheden hebben grote invloed op de koers van uw organisatie of bedrijf. Verandert de koers, dan luidt dat een turbulente fase voor uw medewerkers in. Zij krijgen te maken met andere functies, andere collega’s en andere organisatievormen. Sommigen zien nieuwe kansen, maar anderen verliezen misschien zelfvertrouwen en motivatie. Op de managers in uw organisatie rust een zware taak. Zij moeten de uitgezette koers realiseren, hun eigen rol herdefiniëren en tegelijk hun medewerkers bijsturen. Zij verdienen daarom een steun in de rug.

Ons aanbod

Twynstra Gudde levert geregisseerde trajecten waarin managers werken aan hun competentie om als leidinggevende effectief bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen. We besteden aandacht aan persoonlijke groei, maar altijd in het licht van de organisatiedoelstellingen. We werken aan het zelfbewustzijn van uw mensen als leidinggevende, we gaan in op het vak van manager en we bespreken wat de omgeving waarin uw organisatie zich bevindt, vraagt van leidinggevenden. Als dat aan de orde is maken wij uw managers vertrouwd met systemisch leiderschap waarin zij effectief kunnen sturen op de systeemdynamieken waardoor veranderingen versneld worden. Doordat ons bureau in verschillende markten opereert, kunnen we gebruik maken van de expertise van collega’s om snel uw wereld te begrijpen en een traject op maat te ontwerpen. Onderscheidend is, dat we de inhoud van het werk gebruiken als middel om ontwikkeling van gedrag te realiseren. De actualiteit van het werk én de gezamenlijke opgave zijn leidend.

Uw resultaat

Met onze leiderschapstrajecten creëren uw managers een gedeeld beeld van de doelstellingen van uw bedrijf of organisatie. Ze ontwikkelen een ‘nieuwe taal’, leren anders samenwerken en verwerven nieuwe vaardigheden als manager. Ze weten waar ze met hun team staan, waar ze over een aantal jaren willen staan en wat ze concreet moeten doen om daar te komen. Managers ervaren de koersverandering van uw bedrijf of organisatie daardoor niet langer als een bedreiging, maar als een uitdaging. Zij groeien in zelfvertrouwen en zijn beter in staat de ruimte te bieden waarin medewerkers het beste van zichzelf kunnen geven.

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Neem contact op