Internationaal leiderschapsprogramma CALL | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Internationaal leiderschapsprogramma CALL

U wilt meer in uw kracht staan als leider? Het CALL programma helpt u deze stap te zetten. CALL - Community for Authentic Leadership and Learning - staat voor authentiek en verantwoord leiderschap. Het is bestemd voor de top van het bedrijfsleven, wetenschap en overheid.

Wij ontwikkelden de afgelopen jaren een internationaal leiderschapspro­gramma voor de top van het bedrijfsleven, de weten­schap en de overheid. De Community for Authentic Leadership and Learning (CALL) is in 2001 opgericht om leiders uit te dagen zich verder te ontwikkelen tot meer authentiek, verantwoord en succesvol leider­schap van zichzelf, organisaties, en uiteindelijk, de wereld. De afgelopen 12 jaar hebben ruim 150 leiders het programma gevolgd en zich daarna verenigd in een netwerk, ofwel community waarin zij elkaar regelmatig ontmoeten.

Leiderschap komt tot bloei bij ieder die uit het harnas breekt en zijn potentie ontwikkelt en zijn wezenlijke roeping (‘calling’) volgt. Leiders zijn de mensen die de ruimte creëren en de condities scheppen waarin nieuwe gewenste realiteiten kunnen ontstaan. De leiders stellen de mensen in hun omgeving optimaal in staat om het beste van zichzelf te geven. De wereld heeft dringend behoefte aan meer van deze leiders. De sleutel om dit tot stand te brengen zit in leiders zelf. CALL biedt de gelegenheid om die sleutel te vinden.

In de CALL-filosofie wordt de uitdaging van het leider­schap gezien als een reis, waarin mensen met vallen en opstaan leren zich op vier universele dimensies verder te ontwikkelen. CALL is dus geen traditionele training, maar eerder een soort ontdekkingsreis. Een reis naar nieuwe gewenste realiteiten, onverwachte mogelijkheden en best practices die wérken in de praktijk. Ieder jaar nemen 14 tot 18 ‘reizigers’ deel aan de ontdekkingstocht. Zij hebben allemaal uitgebreide ervaring in leiding­geven en worden door de top van hun bedrijf gezien als mensen die belangrijk zijn voor het vormgeven van de toekomst. De groep is homogeen qua ervaringsniveau maar zeer divers wat de bedrijfscultuur, leeftijd en achtergrond betreft. Ook de verdeling man/vrouw is evenwichtiger dan in veel traditionele programma´s.

Meer informatie over dit programma kunt u vinden op: callleadershipandlearning.com

Sylvia van den Heuvel

Secretariaat

Neem contact op