High potentials voorbereiden op een managementrol | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

High potentials voorbereiden op een managementrol

Een voortdurende vernieuwing van het leiderschap met talent van onderop, maakt een organisatie vitaal. High potentials krijgen kansen om door te groeien en het leiderschap krijgt nieuwe impulsen. Twynstra Gudde biedt hiervoor ontwikkeltrajecten op maat.

Medewerkers met leiderschapscapaciteiten komen in iedere organisatie op ieder niveau voor. Ze zijn vakbekwaam en betrokken bij het realiseren van eigen doelen én organisatiedoelen. Ze zien kansen en hebben een passie voor wat ze doen. Ze zijn ook in staat anderen te enthousiasmeren. Het zijn mensen die de organisatiestructuur, de machtsverhoudingen en de organisatiecultuur begrijpen en daar handig een weg in vinden. Deze mensen kunnen meer en willen daar ook de ruimte voor hebben. Uw vraag is, hoe u kunt zorgen dat deze high potentials binnen uw organisatie met succes doorstromen naar een leidinggevende positie.

Ons aanbod

Wie een goede leider kan zijn, verschilt per organisatie. Wij stellen leiderschapsprofielen samen met meetbare competenties voor leidinggevende posities in uw bedrijf of organisatie. Als u zelf leiderschapsprofielen hebt, gebruiken wij deze als basis. Op basis van deze profielen ontwikkelen we assessments op maat om high potentials te selecteren. Daarna ontwerpen we ontwikkelingstrajecten van bijvoorbeeld een jaar, waarin we deze mensen een fase verder brengen in hun leiderschap. In één- en tweedaagse modules besteden we aandacht aan het drieluik: ‘ken jezelf als leidinggevende’, ‘ken je vak als manager’ en ‘ken de wereld waarin jouw organisatie zich bevindt’. Op verschillende momenten doen we tussenevaluaties om de voortgang te meten. Daarmee bepalen we met de leidinggevende in spé en de opdrachtgever of we op de goede weg zijn en kunnen we de aanpak indien nodig bijsturen. We zetten begeleiders in die vaak met jonge mensen werken en zelf managementervaring hebben om zo goed te kunnen aansluiten bij de doelgroep. We gebruiken onorthodoxe manieren van ontwikkelen, zoals lichaamswerk of werken met kunstenaars.

Uw resultaat

Leidinggevenden worden op deze manier bijna letterlijk gevormd naar uw bedrijf of organisatie. U maakt optimaal gebruik van al bestaande betrokkenheid en motivatie en u biedt uw medewerkers carrièrekansen. Mensen met aangeboren leiderschapskwaliteiten worden zich bewust hoe zij die kwaliteiten doelgericht kunnen inzetten en hoe zij anderen nog meer kunnen inspireren. Ontbrekende competenties worden bijgespijkerd. Het ontwikkeltraject kan er ook toe leiden dat iemand erachter komt dat een leidinggevende rol niet past. Ook dat is winst.

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Neem contact op