De tweebenigheid van uw organisatie versterken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

De tweebenigheid van uw organisatie versterken

Een sterke organisatie is tweebenig. Het linkerbeen is flexibel, geeft ruimte en werkt op basis van vertrouwen. Het rechterbeen is efficiënt, minimaliseert risico’s en is in control. Twynstra Gudde helpt managers de tweebenigheid van hun organisatie te versterken.

De wereld waarin u als bedrijf of organisatie opereert, verandert in hoog tempo. We komen uit een wereld met afgebakende sectoren en hiërarchisch georganiseerde ketens. We gaan naar een wereld met tijdelijke, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, waarin mensen in verschillende netwerken functioneren en vanuit verschillende perspectieven bijdragen aan de doelstellingen van uw organisatie. In de praktijk ontstaan er nogal eens spanningen tussen deze werkelijkheden. Sommige managers hechten aan controle, terwijl gedreven medewerkers de grenzen van procedures opzoeken en daar soms overheen gaan. Hoe biedt u ruimte aan initiatieven van onderop en houdt u tegelijk grip op de organisatie als geheel?

Onze visie

Net als sterke voetballers, hebben sterke organisaties beheersing over twee benen. Voor het linkerbeen is de uitdaging om samen te werken over de grenzen van organisaties heen, op zoek naar vernieuwende oplossingen. Van leiders vraagt dit om buiten actief te zijn, de ruimte op te zoeken en initiatieven te faciliteren. Voor het rechterbeen is de uitdaging om scherp op het doel te blijven koersen. Door het linkerbeen te versterken, kan het rechterbeen zich ontwikkelen tot een effectieve en efficiënte bureaucratie in de goede zin van het woord. Beide benen zijn nodig. Tweebenigheid maakt een organisatie sterk, wendbaar en doeltreffend.

Onze methode

Om de tweebenigheid van uw organisatie te versterken gaan we met leidinggevenden aan de slag. In onze methode combineren we de behoefte aan duidelijkheid, eenduidigheid en leiding (top-down approach) met de behoefte aan verbinding en draagvlak van onderop (bottom-up approach). Wij geven een proces vorm waarin deze krachten met elkaar worden verenigd. Door jezelf goed te kennen, te weten waar jouw krachten liggen en hoe jij je verhoudt tot anderen en de bredere context, ontstaat er een beeld van de waarde die alle individuen samen, in een team, hebben.

Learning on the job

In onze aanpak zijn de doelstellingen van uw bedrijf of organisatie leidend. Wij maken van de werkwereld vervolgens een leerwereld. Iedere deelnemer zoekt een persoonlijke casus waar hij/zij gedurende het programma mee aan de slag gaat: een vraagstuk in de buitenwereld dat in het programma tot een oplossing wordt gebracht. Hiermee integreren we het programma in de dagelijkse werkzaamheden van de deelnemers. Verder kiezen we voor een proces van continu leren met momenten van reflectie en feedback en voortdurende voeding met relevante informatie. We vragen de deelnemers om het geleerde ook te delen met collega’s. In onze aanpak wisselen denken en doen elkaar voortdurend af. De persoonlijke casus die de deelnemers hebben, vormt hierin een belangrijk onderdeel.

Ontwerp van een programma

We maken programma’s op maat, passend bij de aard en de doelstellingen van uw bedrijf of organisatie. Deze zijn in het algemeen opgebouwd volgens het drieluik ‘Ken jezelf’, ‘Ken je vak’ en ‘Ken de wereld’. We werken van buiten naar binnen. We starten dus meestal gezamenlijk buiten, waarbij de veranderende omgeving uitgangspunt is. De buitenwereld vertalen wij vervolgens naar een sessie over de koers van de organisatie. Per deelnemer bekijken we daarna welke route hij/zij zal doorlopen op collectief en individueel niveau. Met behulp van een logboek wordt de persoonlijke leerroute vastgelegd en gedurende het traject bijgehouden. Een programma heeft een looptijd van maximaal twee jaar. In die tijdspanne is de concentratie maximaal en de wisselwerking tussen leren, werken en experimenteren effectief. Daarbij ligt in het tweede jaar de nadruk op borging in de organisatie. Gedurende het hele programma is er volop ruimte voor evaluatie en bijsturing.

Waarom Twynstra Gudde?

Twynstra Gudde brengt tweebenigheid in de praktijk. Onze adviseurs zijn bekend met bedrijven en organisaties in uiteenlopende sectoren. Die bekendheid combineren we met expertise op het gebied van organisaties en leiderschap. Binnen ons bureau verbinden we het één aan het ander, ten dienste van elkaar. Door onze kennis van organisaties en bedrijfssectoren kunnen we op maat invulling geven aan programma’s. Vanuit onze netwerken kunnen we bovendien gastsprekers uitnodigen die op specifieke terreinen aanvulling geven. We hebben ervaring met de organisatie en begeleiding van groepssessies en met individuele begeleiding en daartussen kunnen we snel schakelen.

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Neem contact op