Kansen grijpen door ICT innovatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Kansen grijpen door ICT innovatie

U wilt innoveren met de inzet van vernieuwende ICT. Uw huidige producten of diensten verbeteren, of komen tot nieuwe proposities voor klanten met behulp van de inzet van nieuwe technologie.

Innovatie vraagt om een nieuwe kijk op ICT, een nieuwe kijk op de organisatie en enthousiasme voor nieuwe technologie. Het is echter niet eenvoudig om op een andere manier naar ICT te leren kijken. Dit geldt zowel voor de medewerkers van de ICT-afdeling, als voor de rest van de organisatie.

Wij helpen u met het ontwikkelen van die frisse blik. We helpen organisaties met het herkennen én benutten van de mogelijkheden van ICT waar innovaties uit voort kunnen komen.

Dit doen wij door het bewust maken van de huidige mogelijkheden en kansen. We helpen organisaties waarde te creëren met ICT. Zo helpen wij met het opstellen van de ICT-strategie, adviseren we over de inrichting van de organisatie en realiseren wij complexe ICT-projecten en -programma’s. Op deze manier worden innovaties in processen, ketens, producten, diensten en businessmodellen realiteit.

Het resultaat zijn nieuwe producten en diensten, ontwikkeld door uw eigen mensen. Zo zorgen wij er voor dat innovatie niet iets eenmalig is, maar een nieuwe kwaliteit van uw organisatie.

Rob Poels

Partner Strategie in digitale transities

Neem contact op