Haal meer uit uw ICT; de IT alignment test | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Haal meer uit uw ICT; de IT alignment test

Als je plannen maakt om verbeteringen door te voeren, kan het enorm helpen wanneer je van tevoren weet met welke aanpak je waarschijnlijk succes boekt en welke methodes je maar beter kunt laten voor wat ze zijn.

Rob Poels deed een (promotie)onderzoek naar de wijze waarop ICT de toegevoegde waarde van mensen en middelen kan vergroten en schreef daarover een boek met daarin een overzichtelijke lijst van nuttige en minder effectieve interventies. Sommige uitkomsten van dat onderzoek waren ronduit verrassend voor de deelnemers aan zijn workshop.

Van welke interventie kan Rob Poels glashard beweren dat die weinig uithaalt? “Van Service Level Agreements”, luidt het stellige antwoord. “Daar is elke zichzelf respecterende ICT afdeling druk mee in de weer, maar er is geen aantoonbaar verband tussen SLA’s en effectiviteit van ICT. Dat is misschien een beetje pijnlijk, maar ik heb de alumni er wel van kunnen overtuigen, geloof ik. Al met al blijken de harde interventies, zoals SLA’s, procedure afspraken of een andere organisatievorm sowieso niet zoveel meerwaarde op te leveren als gehoopt. Juist de zachte interventies maken het verschil: ICT’ers kennis en ervaring op laten doen in het primaire proces; een buddy systeem opzetten van business en ICT managers; mensen motiveren; stage bij elkaar lopen; ICT managers die een substantieel deel van hun tijd bij de business doorbrengen op de werkvloer laten meedraaien… Dat soort zaken.

Levert jouw ICT toegevoegde waarde? Doe de test!

Rob Poels

Partner Strategie in digitale transities

Neem contact op