Onze visie op Het Nieuwe Werken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Onze visie op Het Nieuwe Werken

De term Het Nieuwe Werken (vaak afgekort tot HNW) kent zo ongeveer iedereen wel en er wordt veel over gepraat en geschreven. Vaak heeft men het dan over thuiswerken, social media, efficiency, bezuinigingen, minder vierkante meters. Op zich allemaal goede redenen om de manier van werken onder de loep te nemen, maar HNW is meer dan dat.

In de visie van Twynstra Gudde is Het Nieuwe Werken een breed begrip, dat een aantal veranderingen samenvat die passen bij vraagstukken van deze tijd: plaats- en tijdonafhankelijk werken, samenwerken, flexibiliteit, effectiviteit van de organisatie, efficiënt gebruik van middelen en aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. Een organisatie die zich voorbereidt op de toekomst werkt op een andere manier dan in het verleden. Daarom is de essentie van HNW volgens ons het anders organiseren van het werken om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. 

Onze aanpak voor een succesvolle implementatie

Organisaties verschillen. Dat lijkt een open deur, maar wat voor de een Het Nieuwe Werken is hoeft daarom bij een ander nog niet te werken. Implementatie van HNW kan in onze visie alleen succesvol zijn als het een logisch onderdeel uitmaakt van een meer algemene organisatieontwikkeling. Wat je moet kunnen om goed Nieuw te Werken is samenwerken en veranderen, twee kerncompetenties van Twynstra Gudde.

Een succesvolle implementatie staat of valt bij maatwerk, maar een paar principes blijven gelden. Zo kijken wij altijd naar welke veranderingen nodig zijn in het gedrag van medewerkers (de factor Mens), de werkprocessen (de factor Proces), de werkomgeving (de factor Huisvesting) en de technische middelen (de factor ICT). Terwijl vaak begonnen wordt met één aspect, zoals thuiswerken of een andere kantoorinrichting, garanderen wij dat samenhangende keuzes worden gemaakt waarbij alle vier de factoren worden meegenomen.

De ervaring die wij opdoen bij implementaties van Het Nieuwe Werken stellen wij ter beschikking van onze klanten. Zie bijvoorbeeld ons overzicht met 8 lessen uit Het Nieuwe Werken.

In onze aanpak beginnen we met de directie: zij moeten HNW dragen, erin geloven. Wij kunnen voor u een businesscase opstellen, waarin de focus ligt op kosten en baten bij invoering van Het Nieuwe Werken. Voor managers in de laag daaronder betekent het verandering van managementstijl omdat controle en aansturing op aanwezigheid nog maar beperkt mogelijk is. Van de lagen daaronder vraagt HNW verandering van gedrag, een nieuwe kijk op werken en benutten van mogelijkheden. HNW kan onrust veroorzaken; je moet immers veel loslaten van wat je gewend was. Maar er komt ook wat voor terug: flexibiliteit, respect en vertrouwen. Voorwaarde voor succes zijn een groot gevoel van verantwoordelijkheid van iedereen en andere manieren van managen.

Sjoerd Memelink

Partner

Neem contact op