Kosten besparen met Het Nieuwe Werken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Kosten besparen met Het Nieuwe Werken

Veel kantoororganisaties zien Het Nieuwe Werken (HNW) als handvat om kosten te besparen: minder vierkante meters en een betere bezetting van werkplekken. Maar wilt u HNW met succes invoeren, dan is het belangrijk om naar het totaalplaatje te kijken.

HNW kan organisaties en bedrijven een aantal belangrijke voordelen opleveren. Vooral jonge kenniswerkers verkiezen HNW boven een traditionele structuur waarin iedereen een vaste werkplek heeft. Zij willen een flexibele werkomgeving die ondersteunend is aan uiteenlopende taken, zoals diverse vormen van overleg, teamwork, brainstormsessies, e-conference, onderzoekswerk, maar ook intensief denk- en schrijfwerk. Vooral bedrijven en organisaties in kennisintensieve sectoren zijn dankzij HNW moderner en daardoor aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.

Integraal plan

Twynstra Gudde kan u helpen met een plan om HNW in uw organisatie in te voeren. Daarbij brengen we alle factoren integraal in kaart: mens en organisatie, ICT, mobiliteit en huisvesting. Hoe werken de mensen in uw organisatie met elkaar samen? Welke werkprofielen zijn te onderscheiden? Welke voorzieningen op het gebied van ruimte, ICT, archivering, meubilair en catering zijn daar maximaal ondersteunend aan? Door al deze factoren op een nieuwe manier op elkaar af te stemmen, zijn dikwijls een forse kwaliteitssprong en een significante kostenbesparing haalbaar.

Draagvlak

Doordat de adviseurs van Twynstra Gudde vanuit een totaalbeeld werken, komen de voordelen van HNW duidelijk naar voren: een effectieve, slim ingerichte en prettige werkomgeving. De besparing op huisvestingskosten is een afgeleide. Het is onze ervaring dat invoering van HNW door deze integrale benadering op veel draagvlak kan rekenen.

Ons aanbod

Twynstra Gudde kan u adviseren en begeleiden op het gehele terrein van organisatieontwikkeling, middelen en faciliteiten. Wij kunnen de mensen in uw organisatie ondersteunen bij nieuwe vormen van samenwerking en we kunnen adviseren welke faciliteiten daarvoor nodig zijn. Wij kunnen u een complete businesscase aanbieden waarbij we alle kosten en baten voor korte en lange termijn doorrekenen. Desgewenst kunnen we dat plan ook voor u realiseren.

Erik Jan Rouwenhorst

Project Executive

Neem contact op