Het Nieuwe Werken past heel goed in de zorg | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Het Nieuwe Werken past heel goed in de zorg

Het Nieuwe Werken (HNW) is méér dan thuiswerken en flexibele werkplekken, veel meer. Zoveel werd duidelijk tijdens het mini-symposium ‘Het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Zorgen!’ bij Twynstra Gudde. Zorgprofessionals ervoeren dat Het Nieuwe Werken juist heel goed bij zorgorganisaties past. En zoals Twynstra Gudde het zegt: “HNW is geen kant en klaar concept, maar een koffer vol principes die je op maat moet maken. Die principes zijn onder andere meer vrijheid en autonomie door zelfsturing en zelforganisatie.”

Bij HNW denken veel mensen aan een kantooromgeving, aan thuiswerken en leuke gadgets. Terwijl het zo veel meer is. In de zorgsector draait het bij HNW om nieuwe manieren van zorg verlenen. Wat zijn die nieuwe manieren? Bijvoorbeeld het scheiden van patiëntgebonden en niet-patientgebonden werkzaamheden op de polikliniek, zodat ruimtes flexibel kunnen worden gebruikt. Of het gebruik van een computer aan het bed door verpleegkundigen, zodat zij overal hun registratie kunnen doen. Een ander voorbeeld is zorg-op-afstand via chat- en therapieprogramma’s. Eigenlijk zijn alle manieren van slim en efficiënt werken, om de continuïteit van de zorg te blijven garanderen, te vatten onder de kop HNW.

Onze adviseurs legden tijdens presentaties de nadruk op de integrale benadering van het onderwerp. Hoewel Het Nieuwe Werken vaak wordt aangejaagd door een nieuwe huisvesting, is het van belang om de onderdelen huisvesting, facilitaire organisatie, ICT en organisatieontwikkeling in samenhang met elkaar op te pakken. Zeker de verandering van cultuur wordt bij HNW nog al eens onderschat: “De mens staat centraal, omdat alle organisatieontwikkeling begint bij het individu.” Alle onderdelen van HNW moeten samenkomen in een passend en verantwoord werkconcept: ‘hoe werkt het hier straks en wat hebben we daarvoor nodig?’

Tijdens het mini-symposium werd Crista Drost aan de tand gevoeld over hoe je nou HNW aanpakt en invoert in de zorg. Zij is projectleider Vernieuwd Werken bij het HagaZiekenhuis in Den Haag. Zij zei: “Succesfactoren zijn: lever maatwerk; Het Nieuwe Werken is namelijk voor iedere doelgroep anders. Faseer, maak een goed projectplan en voer pilots uit om nieuwe manieren van werken te testen.” Deelnemers hadden veel vragen voor haar over hoe je mensen meekrijgt in de veranderingen, maar ook hoe je de kosten versus de baten inzichtelijk maakt, ofwel helpt HNW bij kostenbeheersing.

Al met al was de conclusie dat juist HNW in de zorgsector veel kansen biedt, en voor succes. Tot slot: “Maak vernieuwingen zichtbaar, dat werkt motiverend, en faseer de veranderingen zó dat de urgentie zichtbaar wordt om in actie te komen”.

Markten & Sectoren

Cure, Care, Eerstelijnszorg

Expertises

Het Nieuwe Werken

Dennis Christmas

Managing Partner Zorg

Neem contact op